Statystyki i analizy urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wydawca treści

Odpływ bezrobotnych (wykreślenia z rejestru związane z utratą statusu osoby bezrobotnej) w latach 2010 - 2021

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bezrobotni oraz poszukujący pracy wg czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę