Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wydawca treści

Komunikat o działaniu urzędu !!!

 • Morski Oddział Straży Granicznej prowadzi rekrutację do służby

  Straż Graniczna zaprasza w swoje szeregi ! Informujemy, że Morski Oddział Straży Granicznej prowadzi rekrutację do służby. Wszyscy chętni mogą składać dokumenty w najbliższych miejscu zamieszkania jednostkach Straży Granicznej. Działania związane z naborem prowadzone są w ścisłym rygorze sanitarnym, który obowiązuje na każdym etapie postępowania. Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów zamieszczone są na stronie internetowej Morskiego Oddziału Straży Granicznej (www.morski.strazgraniczna.pl) w zakładce „Rekrutacja do służby w MOSG”. O naborze można również porozmawiać telefonicznie, dzwoniąc pod nr 58/524 24 24 lub 58/524 21 15.

 • Informacja o terminach naboru wniosków z KFS

  Nabory wniosków o finansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego: 22.02.2021r. - 26.02.2021r. oraz 19.04.2021 r. - 23.04.2021 r. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce: Dokumenty do pobrania, Pracodawcy i Przedsiębiorcy, Dokumenty dot. finansowania kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

 • Przypominamy, że jeszcze do 31 stycznia 2021 r. można składać elektronicznie wnioski na dotację branżową w kwocie 5 tys. zł z Tarczy 6.0. Szczegóły poniżej pod linkiem.

  Link przekierowujący do informacji dot. dotacji branżowej z Tarczy 6.0 (proszę przekleić do pola adresowego przeglądarki) :  https://puck.praca.gov.pl/-/13872381-komunikat-o-naborze-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-na-pokrycie-biezacych-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-mikroprzedsiebiorcow-i-  . Natomiast od 1 lutego 2021r. do 31 marca 202r. będzie można składać wnioski na dotację branżową 5 tys. zł z Tarczy 7.0 - rozszerzenie pomocy-nabór wniosków będzie ogłoszony od 1 lutego 2021r.! Pamiętajcie! Firmy, które skorzystały już z dotacji branżowej z Tarczy 6.0 będą również mogły składać wnioski na dotację po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach.      

 • WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE DOTACJI BRANŻOWEJ DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW (art.15zze4)

  Artykuł zawiera odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania w sprawie dotacji dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców (art.15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.poz.1842, z późn. zm.).

6,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2020r.
Stopa bezrobocia w grudniu 2020 roku

 • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 31.013,58 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Powiatowy Urząd Pracy w Pucku
ul.Elizy Orzeszkowej 7
84-100 Puck
Poczta e-mail: gdpu@praca.gov.pl;
Strona internetowa: http:\\puck.praca.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej: http:\\bip.pup.puck.pl
Telefony: 58 774 31 71; 58 774 31 61; 58 673 24 73;
58 673 02 04; 58 673 10 24; fax: 58 6732473 wew.13

Elektroniczny Urząd Podawczy: ePUAP: /PUP_PUCK/skrytka
e-mail:gdpu@praca.gov.pl
Urząd czynny od poniedziałku do piątku
             w godz. 7.30 do 15.30;

        w miesiącach lipiec-sierpień 
             w godz. 7.00 do 15.00
Obsługa klientów w godz. 8.00 do 14.00

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę