Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Projekt pn. "Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy" (kliknij)

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest partnerem w projekcie, którego liderem jest Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, który wraz z pozostałymi partnerami realizuje Projekt pn. "Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy" finansowany ze środków Unii Europejskiej. Celem projektu jest wypracowanie i upowszechnienie we współpracy z partnerami społecznymi na terenie całego kraju modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy. Prosimy o wypełnianie ankiet do których linki zostały zamieszczone poniżej: 1/Ankieta dla Pracodawców https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVLxfDK6EvZt3AjYyyMKBlIqZeXq6d6jTccrqqPjYPvZgPOg/viewform 2/Ankieta dla osób z niepełnosprawnością - pracowników, potencjalnych pracowników https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczSu49xNjWypXJWW_uksplVgNO2IZpzz2P72d4F0DWy96vMw/viewform?c=0&w=1

Obrazek dla: Dodatkowy nabór wniosków z Krajowego Fundusz Szkoleniowego

Dodatkowy nabór wniosków z Krajowego Fundusz Szkoleniowego

Dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego odbędzie się w terminie od 19.04.2018 r.do 26.04.2018 r. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce Dokumenty do pobrania, Pracodawcy i Przedsiębiorcy, Dokumenty dot. finansowania kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Plakat Stowarzyszenia Aktywnego Wspierania Gospodarki zapraszający do udziału w projekcie Przystanek-Praca

Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki zaprasza do udziału w projekcie Przystanek-Praca. Szczegóły w załączonym plakacie.

Program regionalny "Praca dla Pomorzan w 2018 roku"

W dniu 16 lutego 2018 roku zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku a Powiatowym Urzędem Pracy w Pucku, dotyczące realizacji Programu Regionalnego "Praca dla Pomorzan". Szczegóły w załączeniu do artykułu.

Informacja o terminach wypłat świadczeń dla bezrobotnych

W zakładce „Dla bezrobotnych i poszukujących pracy – Terminy wypłat zasiłków i świadczeń dla zarejestrowanych bezrobotnych” zostały zamieszczone informacje o terminach wypłat w miesiącu maju i czerwcu 2018 roku.

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Powiatowy Urząd Pracy w Pucku
ul.Elizy Orzeszkowej 7
84-100 Puck
Poczta e-mail: gdpu@praca.gov.pl;
Strona internetowa: http:\\puck.praca.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej: http:\\bip.pup.puck.pl
Telefony: 58 774 31 71; 58 774 31 61; 58 673 24 73;
58 673 02 04; 58 673 10 24; fax: 58 6732473 wew.13
Urząd czynny od poniedziałku do piątku
             w godz. 7.30 do 15.30;
Obsługa klientów w godz. 8.00 do 14.00

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę