Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Obrazek dla: Ważna informacja dotycząca posiadanych środków finansowych

Ważna informacja dotycząca posiadanych środków finansowych

Informujemy, że aktualnie posiadamy środki finansowe na dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej oraz refundacje doposażenia stanowisk pracy. Brak natomiast środków na staże i prace interwencyjne.

Zaproszenie na Pomorski Dzień Przedsiębiorczości w dniu 14.11.2018

14 listopada 2018r. (środa) – Pomorski Dzień Przedsiębiorczości promujący przedsiębiorczość poprzez kreowanie postawy przedsiębiorczości w kontekście zakładania indywidualnej działalności gospodarczej jak również promowanie dobrych praktyk i wymiany doświadczeń skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej. Miejsce realizacji: Powiatowy Ośrodek Sportu Młodzieżowego w Pucku ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 18 w godzinach 10.00 – 14.00.

Harmonogram zajęć grupowych z zakresu poradnictwa zawodowego obowiązujący w IV kwartale 2018 r.

Harmonogram zajęć grupowych z zakresu poradnictwa zawodowego obowiązujący w IV kwartale 2018 r.

Nabór wniosków w ramach środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Pucku ogłasza nabór wniosków w ramach środków Funduszu Pracy pozyskanych z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach „Programu aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych” na: - organizację staży, - organizację prac interwencyjnych, - szkolenia indywidualne, pod gwarancje zatrudnienia pracodawców.

Informacja dot. zmian w zakresie zatrudniania cudzoziemców w Polsce (kliknij..)

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą od 1 stycznia 2018 r. przepisów w zakresie zatrudnienia cudzoziemców, wprowadzonych ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 poz.1543), Departament Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotował ulotki informacyjne dla cudzoziemców z państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zainteresowanych podjęciem pracy w Polsce. Linki do ulotek poniżej: 1/ https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnienie-cudzoziemcow/zatrudnianie-cudzoziemcow--zmiany-od-2018-r/ 2/ https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnienie-cudzoziemcow/zatrudnianie-cudzoziemcow--zmiany-od-2018-r/broszury-i-materialy-informacyjne/

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Powiatowy Urząd Pracy w Pucku
ul.Elizy Orzeszkowej 7
84-100 Puck
Poczta e-mail: gdpu@praca.gov.pl;
Strona internetowa: http:\\puck.praca.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej: http:\\bip.pup.puck.pl
Telefony: 58 774 31 71; 58 774 31 61; 58 673 24 73;
58 673 02 04; 58 673 10 24; fax: 58 6732473 wew.13
Urząd czynny od poniedziałku do piątku
             w godz. 7.30 do 15.30;
Obsługa klientów w godz. 8.00 do 14.00

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę