Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Harmonogram zajęć grupowych z zakresu poradnictwa zawodowego obowiązujący w IV kwartale 2018 r.

Harmonogram zajęć grupowych z zakresu poradnictwa zawodowego obowiązujący w IV kwartale 2018 r.

Nabór na szkolenie SEP 1 KV (eksploatacja)

Nabór dotyczy wniosków na szkolenie SEP 1 KV (eksploatacja). Okres naboru upływa w dniu 20.09.2018 r. Celem szkolenia jest zdobycie uprawnień w zakresie eksploatacji (SEP do 1 KV).

Obrazek dla: Nabór wniosków ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Nabór wniosków ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego odbędzie się w terminie od 03.08.2018 r.do 10.08.2018 r. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce Dokumenty do pobrania, Pracodawcy i Przedsiębiorcy, Dokumenty dot. finansowania kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Nabór wniosków w ramach środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Pucku ogłasza nabór wniosków w ramach środków Funduszu Pracy pozyskanych z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach „Programu aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych” na: - organizację staży, - organizację prac interwencyjnych, - szkolenia indywidualne, pod gwarancje zatrudnienia pracodawców.

Informacja dot. zmian w zakresie zatrudniania cudzoziemców w Polsce (kliknij..)

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą od 1 stycznia 2018 r. przepisów w zakresie zatrudnienia cudzoziemców, wprowadzonych ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 poz.1543), Departament Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotował ulotki informacyjne dla cudzoziemców z państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zainteresowanych podjęciem pracy w Polsce. Linki do ulotek poniżej: 1/ https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnienie-cudzoziemcow/zatrudnianie-cudzoziemcow--zmiany-od-2018-r/ 2/ https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnienie-cudzoziemcow/zatrudnianie-cudzoziemcow--zmiany-od-2018-r/broszury-i-materialy-informacyjne/

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Powiatowy Urząd Pracy w Pucku
ul.Elizy Orzeszkowej 7
84-100 Puck
Poczta e-mail: gdpu@praca.gov.pl;
Strona internetowa: http:\\puck.praca.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej: http:\\bip.pup.puck.pl
Telefony: 58 774 31 71; 58 774 31 61; 58 673 24 73;
58 673 02 04; 58 673 10 24; fax: 58 6732473 wew.13
Urząd czynny od poniedziałku do piątku
             w godz. 7.30 do 15.30;
Obsługa klientów w godz. 8.00 do 14.00

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę