Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Zawartość stron

Powiatowy Urząd Pracy w Pucku ogłasza terminy składania wniosków o przyznanie jednorazowo środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej:

I.   termin od 15.01.2024 r. do 19.01.2024 r.,
II.  termin od 11.03.2024 r. do 15.03.2024 r.,
III. termin od 10.06.2024 r. do 14.06.2024 r.Uwaga !
1. Przed złożeniem wniosku osoba bezrobotna zobowiązana jest do zgłoszenia się z kompletnie wypełnionym wnioskiem na rozmowę z doradcą zawodowym. Brak odbycia rozmowy z doradcą zawodowym uniemożliwia pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Terminy spotkań należy uzgadniać z doradcą zawodowym indywidualnie pod numerem telefonu: 58 673-24-73 wew. 29, 28, 27 lub 697-737--585.

2. Osoby bezrobotne, absolwenci CIS lub absolwenci KIS przed otrzymaniem dotacji zostaną skierowani na szkolenie "ABC przedsiębiorczości".

Do prawidłowego wypełnienia formularzy PDF należy używać programu Adobe Acrobat Reader.

W przypadku problemu z drukowaniem polskich znaków prosimy zapisać plik na komputerze a następnie otworzyć go za pomocą programu Adobe Acrobat Reader zainstalowanego na komputerze.
Załączniki
Regulamin przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (pdf, 173 KB)
Wniosek o przyznanie osobie bezrobotnej środków na podjęcie działalności gospodarczej - do druku (pdf, 970 KB)
Wniosek o przyznanie osobie bezrobotnej środków na podjęcie działalności gospodarczej - do edycji (pdf, 1088 KB)
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (pdf, 315 KB)
Oświadczenie współmałżonka poręczyciela lub wnioskodawcy - edytowalny (pdf, 1745 KB)
Oświadczenie majątkowe przy akcie notarialnym - edytowalny (pdf, 2149 KB)
Oświadczenie poręczyciela zatrudnionego na umowę o pracę - edytowalny (pdf, 2890 KB)
Oświadczenie poręczyciela prowadzącego działalność gospodarczą posiadającego prawo do renty lub emerytury - edytowalny (pdf, 2530 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę