Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Zawartość stron

Powiatowy Urząd Pracy w Pucku ogłasza terminy składania wniosków o przyznanie jednorazowo środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej:

I.   termin od 16.01.2023 r. do 30.01.203 r.,
II.  termin od 13.03.2023 r. do 27.03.2023 r.,
III. termin od 15.05.2023 r. do 29.05.2023 r.,
IV. termin od 01.09.2023 r. do 12.09.2023 r. Uwaga !
1. Przed złożeniem wniosku osoba bezrobotna zobowiązana jest do zgłoszenia się z kompletnie wypełnionym wnioskiem na rozmowę z doradcą zawodowym. Brak odbycia rozmowy z doradcą zawodowym uniemożliwia pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Terminy spotkań należy uzgadniać z doradcą zawodowym indywidualnie pod numerem telefonu: 58 673-24-73 wew. 29, 28, 27 lub 697-737--585.

2. Osoby bezrobotne, absolwenci CIS lub absolwenci KIS przed otrzymaniem dotacji zostaną skierowani na szkolenie "ABC przedsiębiorczości".

Do prawidłowego wypełnienia formularzy PDF należy używać programu Adobe Acrobat Reader.

W przypadku problemu z drukowaniem polskich znaków prosimy zapisać plik na komputerze a następnie otworzyć go za pomocą programu Adobe Acrobat Reader zainstalowanego na komputerze.
Załączniki
Regulamin przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (pdf, 192 KB)
Wniosek o przyznanie osobie bezrobotnej środków na podjęcie działalności gospodarczej - do edycji (pdf, 581 KB)
Wniosek o przyznanie osobie bezrobotnej środków na podjęcie działalności gospodarczej - do druku (pdf, 478 KB)
Oświadczenie współmałżonka poręczyciela lub wnioskodawcy - edytowalny (pdf, 1745 KB)
Oświadczenie poręczyciela prowadzącego działalność gospodarczą posiadającego prawo do renty lub emerytury - edytowalny (pdf, 2530 KB)
Oświadczenie majątkowe przy akcie notarialnym - edytowalny (pdf, 2149 KB)
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (pdf, 375 KB)
Oświadczenie poręczyciela zatrudnionego na umowę o pracę - edytowalny (pdf, 2890 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę