Zaświadczenia wydawane przez urząd - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Zaświadczenia wydawane przez urząd

Dla osób aktualnie zarejestrowanych w PUP Puck

Zaświadczenia:
 1. o okresie aktualnego zarejestrowania jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy,
 2. o okresach pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium,
 3. o wysokości otrzymanych z urzędu świadczeń,
 4. o statusie osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku,
 5. o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu
 6. o pozostawaniu w ewidencji PUP,
 7. dla potrzeb OPS lub MOPS lub GOPS,
 8. do NFZ w celu: uzyskania karty EKUZ lub innym 
Wniosek można złożyć:
 • elektronicznie przez : www.praca.gov.pl
 • pocztą tradycyjną: PUP PUCK, ul. Elizy Orzeszkowej 7, 84-100 Puck
 • osobiście w PUP PUCK, pokój nr 7, informacja tel. (58) 6732473 wew. 34 

Dla osób niezarejestrowanych w PUP w Pucku

Zaświadczenia: 
 1. o wszystkich okresach zarejestrowania jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy,
 2. o niepodleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu,
 3. o niepozostawaniu w ewidencji PUP,
 4. RP-7 (ustala podstawę wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy oraz emerytury
  przyznawanej na starych zasadach).
Wniosek można złożyć:
 • elektronicznie przez: www.praca.gov.pl
 • pocztą tradycyjną: PUP Puck, ul. Elizy Orzeszkowej 7, 84-100 Puck
 • osobiście w PUP Puck, pokój nr 7, tel. 58 6732473 wew. 34

partners

shortcut-links

 go-to-top