Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
The selected web content no longer exists.
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

partners

shortcut-links

 go-to-top