Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Oczyszczacz kanalizacyjny (kanalarz)
Kod: 931204
Liczba odwiedzin: 2075
Synteza: Odpowiada za czystość kanalizacji; przeprowadza kontrole stanu sieci kanalizacyjnej i jej czystości; przeprowadza czyszczenie i naprawy sieci kanalizacyjnej.
Zadania zawodowe:
  • kontrolowanie poziomu stężenia gazów w studzienkach i kanałach przed rozpoczęciem prac eksploatacyjnych;
  • kontrolowanie stanu kanalizacji (studzienek, kanałów, przepompowni);
  • określanie zakresu koniecznych prac eksploatacyjnych, napraw, czyszczenia itp.;
  • obsługiwanie samochodu ssąco-płuczącego oraz innych urządzeń niezbędnych w pracach eksploatacyjnych;
  • w przypadku niemożności wykorzystania urządzeń czyszczących ręczne czyszczenie kanałów;
  • wykonywanie drobnych prac naprawczych i konserwatorskich sieci kanalizacyjnej;
  • utrzymywanie prawidłowego stanu zabezpieczenia sieci kanalizacyjnej przed zagrożeniami zewnętrznymi i dostępem osób nieupoważnionych;
  • zgłaszanie awarii sieci kanalizacyjnej do odpowiednich służb oraz uczestniczenie w akcjach awaryjnych (kryzysowych);
  • przestrzeganie zasad etyki zawodowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
  • wykonywanie bieżących napraw instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach stanowiących mienie komunalne oraz w budynkach prywatnych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę