Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator żurawia jezdniowego
Kod: 834316
Liczba odwiedzin: 2579
Synteza:
Operator żurawia jezdniowego ustawia i obsługuje żuraw jezdniowy oraz kontroluje jego pracę.
Głównym zadaniem operatora żurawia jezdniowego jest podnoszenie i przemieszczanie wyrobów, materiałów i konstrukcji za pomocą żurawia. Oprócz tego operator dba o część jezdną, na której zamontowany jest żuraw. Praca operatora żurawi jezdniowych jest przeważnie wykonywana w kabinach. Osoby wykonujące tę pracę mają często podwójny zawód kierowcy i operatora. Operatora obowiązuje utrzymywanie łączności ze współpracownikami (sygnalistami) za pomocą sygnałów bezpieczeństwa, komunikacji słownej, sprzętu radiowego itp. Operator powinien stosować przepisy i zalecenia dozoru technicznego, bezbłędnie rozpoznawać sygnały i stosować się do nich. Do podstawowych obowiązków operatora należy ponadto codzienna obsługa techniczna maszyn, sprawdzanie działania mechanizmów napędowych i zabezpieczających oraz przygotowanie stanowiska pracy.
Zadania zawodowe:
  • organizowanie stanowiska pracy, z uwzględnieniem instrukcji obsługi, zasad BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska;
  • wykonywanie obsługi technicznej codziennej, okresowej, transportowej żurawia jezdniowego;
  • przygotowywanie żurawia do wykonywanej pracy;
  • przemieszczanie ładunku w zasięgu pracy żurawia;
  • ocenianie warunków atmosferycznych i warunków otoczenia panujących przed rozpoczęciem, jak i w czasie pracy;
  • dobieranie parametrów żurawia w zależności od wykonywanej pracy;
  • dostosowywanie prędkości ruchów roboczych żurawia w trakcie przemieszczania ładunków;
  • dobieranie pomocniczego osprzętu chwytającego do ładunku;
  • sprawdzanie stanu technicznego żurawia zgodnie z instrukcją eksploatacji w zakresie obsługi.
Żurawie jezdniowe mogą być obsługiwane przez osoby, które uzyskały pozytywny wynik egzaminu kwalifikacyjnego na kategorię II Ż w zakresie obsługi żurawi samojezdnych, przeprowadzonego przez właściwą jednostkę dozoru technicznego. Zakres uprawnień może być ograniczony do rodzaju, typu lub udźwigu urządzenia. Aby przystąpić do egzaminu z zakresu obsługi żurawia samojezdnego osoba musi mieć 18 lat, umiejętność praktycznej obsługi urządzenia oraz wiedzę teoretyczną. Umiejętność wykonywania czynności obsługi można nabyć na drodze praktyki zawodowej w charakterze pomocnika operatora żurawia jezdniowego. Do obsługi żurawi jezdniowych zalecane jest wykształcenie zasadnicze zawodowe najlepiej w zawodzie z branży mechanicznej, np.: 723310 Mechanik monter maszyn i urządzeń lub w zawodach z grupy 8343 Maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewnych. Do obowiązków operatora żurawia jezdniowego pracującego w określonych warunkach środowiskowych i technologicznych należy organizacja stanowiska pracy, a przy własnej działalności (samozatrudnienia), kosztorysowanie robót i przygotowanie ostatecznego rozliczenia. Operator żurawia może prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą po spełnieniu określonych warunków prawnych.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę