Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń ładunkowych silosu
Kod: 834313
Liczba odwiedzin: 1806
Synteza: Napełnia silosy i zbiorniki materiałami lub surowcami sypkimi za pomocą urządzeń zsypowych i transportowych; zapewnia odpowiednie okresy przechowywania i przeprowadza zabiegi poprawiające kondycję przechowywanych surowców; opróżnia silosy i waży lub dozuje wydawane surowce i materiały.
Zadania zawodowe: kierowanie pracą urządzeń zsypowych, dozujących, odpylających, sortujących i transportowych;
przygotowywanie silosów, komór magazynowych i innych pomieszczeń do przyjęcia materiałów, jak: ziarno, słód, wapień, margiel, gips, łupek, cement;
czyszczenie zbiorników i likwidowanie zawieszania się materiałów, m.in. za pomocą łańcuchów, instalacji sprężonego powietrza;
przygotowywanie do pracy urządzeń transportowych, czyszczących, np. wialni do ziarna, sortujących i dozujących lub wiążących;
ocena stopnia wilgotności i zanieczyszczeń zbóż i nasion, sortowanie, oczyszczanie, suszenie i kierowanie do odpowiednich pomieszczeń;
ocena stanu i kondycji materiałów i surowców w zbiornikach, koordynacja dopływu i odpływu oraz ustalanie kolejność operacji na poszczególnych komorach;
przeprowadzanie lub nadzorowanie akcji dezynsekcji i deratyzacji;
utrzymywanie kontaktu z działami produkcyjnymi za pomocą urządzeń sygnalizacyjnych lub telefonicznych, w celu zapewnienia pracy zgodnej z tokiem produkcji;
konserwowanie, smarowanie oraz planowanie i nadzorowanie remontów przenośników, silników, oczyszczarek, sortowników, wialni i suszarni;prowadzenie dokumentacji materiałowej;
przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę