Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator spycharki
Kod: 834208
Liczba odwiedzin: 2069
Synteza:
Operator spycharki wykonuje roboty ziemne specjalistyczne oraz pomocnicze w budownictwie, górnictwie odkrywkowym, rolnictwie oraz gospodarce komunalnej za pomocą spycharki.
Operator spycharki jest zawodem o charakterze usługowym. Przemieszcza po podłożu odspajany grunt, nadkład oraz inne materiały. Profiluje i niweluje podłoża oraz nasypy, plantuje teren. Obserwuje otoczenie, aby zapobiegać powstawaniu zagrożeń związanych z pracą spycharki. Zadania wykonuje na zlecenie przełożonego sprawującego bezpośredni nadzór nad przebiegiem robót. Po zapoznaniu się z technologią wykonania zadania przygotowuje sprzęt (spycharkę) do pracy zgodnie z wytycznymi producenta. Odpowiada za prawidłowe i sprawne wykonywanie zadań zgodnie z projektem, zasadami sztuki budowlanej oraz bezpieczeństwa, higieny pracy, ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej. Miejscem pracy operatora spycharki są tereny budów, żwirownie, piaskownie, kopalnie oraz miejsce garażowania (zaplecze remontowo-obsługowe).
Zadania zawodowe:
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż. oraz ochrony środowiska i ergonomii;
  • przygotowywanie spycharki do pracy;
  • odspajanie i przemieszczanie gruntu oraz innych materiałów za pomocą spycharki;
  • spulchnianie wierzchnich warstw podłoża za pomocą spycharki;
  • niwelowanie terenu za pomocą spycharki;
  • utrzymywanie spycharki wraz z osprzętem w czystości;
  • usuwanie drobnych usterek spycharki;
  • kontrolowanie jakości wykonanej pracy;
  • sporządzanie raportu z wykonanej pracy.
Operator spycharki powinien mieć ukończonych 18 lat, wykształcenie zasadnicze zawodowe lub podstawowe (gimnazjalne) oraz ukończony kurs na operatora maszyn budowlanych. Kurs na operatora kończy się egzaminem pozwalającym uzyskać uprawnienia operatorskie na jednąz trzech klas (o mocy silnika do 110 kW, o mocy silnika do 220 kW, wszystkie typy spycharek). Poza tym operator spycharki musi mieć prawo jazdy uprawniające go do kierowania pojazdem wolnobieżnym.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę