Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator koparki
Kod: 834205
Liczba odwiedzin: 4970
Synteza: Odpowiada za prawidłową obsługę i eksploatację koparki;
zajmuje się konserwacją powierzonego sprzętu;
prowadzi prace załadunkowe i rozładunkowe oraz uczestniczy w przygotowaniu terenu do pracy obsługiwanego sprzętu.
Zadania zawodowe: obsługiwanie koparki jednonaczyniowej, koparki drenarskiej, koparki wielonaczyniowej oraz koparki wielonaczyniowej łańcuchowej;
wykonywanie ziemnych prac budowlanych przy budowie obiektów podziemnych i naziemnych;
wykonywanie wykopów pod kanalizację, budynki mieszkalne, przemysłowe i usługowe itp.;
wykonywanie rowów i kanałów wodnomelioracyjnych;
zbieranie i profilowanie skarp i nasypów;
wydobywanie żwiru, piasku i innych materiałów kopalnych;
zrywanie nawierzchni drogowych;
wywożenie ziemi, piasku i kamieni na miejsce zwałki;
załadowywanie i rozładowywanie ciężarówek i kontenerów;
przygotowywanie terenu robót, tj. oczyszczanie z kamieni, drzew, krzewów, wyrównywanie powierzchni itp.;
kontrolowanie stanu technicznego urządzania, w tym prowadzenie listy kontrolnej, a w przypadku wystąpienia usterki zgłaszanie awarii urządzania do jednostki serwisowej;
tankowanie oraz kontrolowanie zużycia paliwa;
sporządzanie raportów dotyczących użytkowania urządzenia, w tym o wszystkich stwierdzonych nieprawidłowościach w pracy urządzenia;
przestrzeganie zasad BHP i ppoż.
Dodatkowe zadania zawodowe: obsługa małych maszyn do robót ziemnych np. małych spycharek.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę