Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń technicznych stosowanych w leśnictwie
Kod: 834109
Liczba odwiedzin: 1762
Synteza: Kieruje uniwersalnymi ciągnikami z doczepionymi do nich urządzeniami technicznymi stosowanymi w leśnictwie do wykonywania różnorodnych prac, m.in. związanych z przygotowaniem gleby, pielęgnowaniem upraw leśnych, budową i utrzymaniem dróg, transportem drewna.
Zadania zawodowe: zapoznanie się wymaganiami technologicznymi wykonywanej pracy;
sprawdzanie stanu technicznego ciągnika, sprawdzanie i uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych (paliwo, oleje itp.);
agregatowanie z ciągnikiem urządzenia potrzebnego do wykonania określonej pracy, np.: pługa, brony, glebogryzarki, siewnika, sadzarki, rozsiewacza nawozów, rębarki, równiarki, przyczepy do transportu drewna.kierowanie ciągnikiem przy wykonywaniu pracy na danym obszarze;
regulowanie ustawienia zespołu roboczego doczepionego urządzenia w celu wykonania pracy zgodnie z wymaganiami technologicznymi;
odstawianie ciągnika z doczepionym urządzeniem do miejsca postoju, odłączanie tego urządzenia od ciągnika, zabezpieczanie ciągnika przed użyciem przez osoby postronne oraz przed niekontrolowanym przemieszczeniem;
okresowe czyszczenie i mycie użytkowanego sprzętu, przeprowadzanie konserwacji i drobnych napraw.
Dodatkowe zadania zawodowe: Brak

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę