Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator nasiębiernych ciągników zrywkowych
Kod: 834108
Liczba odwiedzin: 1756
Synteza: Obsługuje forwardery - specjalistyczne ciągniki do nasiębiernej zrywki drewna krótkiego (kłód i wałków).
Zadania zawodowe: zapoznanie się z instrukcją obsługi danej maszyny, zasadami bezpieczeństwa i technologią pracy;
przeprowadzanie codziennego przeglądu maszyny zgodnie z instrukcją obsługi, w tym sprawdzanie jej stanu technicznego oraz usuwanie drobnych usterek, sprawdzanie i uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych (paliwo, oleje itp.), czyszczenie i smarowanie elementów;
zapoznanie się z powierzchnią roboczą, ustalenie trasy przejazdów, miejsc składowania drewna i kierunku zrywki;
kierowanie po szlaku zrywkowym i sterowanie (wspomagane komputerowo) pracą forwardera - ładowaniem kłód przy pomocy żurawia z miejsca pozyskania na skrzynię ładunkową, ich transportem do miejsca składowania i rozładunkiem;
po zakończeniu pracy zabezpieczanie forwardera przed użyciem przez osoby postronne oraz przed niekontrolowanym przemieszczeniem;
okresowe czyszczenie i mycie maszyny.
Dodatkowe zadania zawodowe: Brak

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę