Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierowca samochodu dostawczego
Kod: 832202
Liczba odwiedzin: 25476
Synteza:
Kierowca samochodu dostawczego prowadzi pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony lub zespoły pojazdów złożonych z samochodu oraz przyczepy – o łącznej masie całkowitej nieprzekraczającej 4 250 kg.
Podstawowym wymaganiem do wykonywania zawodu kierowcy samochodu dostawczego jest posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdami odpowiadającego kategorii kierowanego pojazdu, aktualnych badań lekarskich i psychologicznych, a w przypadku kierowania pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony – uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej i ukończenie szkolenia okresowego. Głównym celem pracy kierowcy samochodu dostawczego jest bezpieczny transport przewożonych ładunków. Dlatego kierowca musi doskonale znać i stosować przepisy prawa o ruchu drogowym oraz znać budowę i kontrolować stan techniczny samochodu dostawczego, którym kieruje. Kierowca samochodu dostawczego powinien przed jazdą sprawdzić kompletność i ważność dokumentów pojazdu (dowód rejestracyjny i obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu) oraz wykonać podstawowe czynności w celu zapewnienia bezpiecznej jazdy samochodem. Do czynności tych należy sprawdzenie stanu technicznego pojazdu, w tym: paliwa i płynów eksploatacyjnych, stanu ogumienia, oświetlenia samochodu, sygnalizacji dźwiękowej samochodu, skuteczności działania hamulców i wyposażenia dodatkowego samochodu, warunkującego bezpieczne wykonywanie zadań przewozowych. Ponadto powinien sprawdzić sposób załadunku towarów i ich mocowanie uniemożliwiające przemieszczanie się ładunku w czasie jazdy. Jeżeli ładunku jeszcze nie ma, to sprawdza, czy w pojeździe znajdują się urządzenia do mocowania i zabezpieczania ładunków, np. pasy do mocowania, listwy rozporowe i inne oraz ich stan techniczny. Kierowca samochodu dostawczego dba o bezpieczeństwo własne i innych użytkowników drogi oraz przewożonych ładunków. Prowadzi dokumentację jazdy w zakresie realizacji zadań przewozowych oraz dokumentację związaną z przewożonymi ładunkami. Zabezpiecza samochód przed kradzieżą, uruchomieniem i użyciem przez osoby niepowołane. Zabezpiecza ładunek przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub kradzieżą. Uczestnicząc w ruchu drogowym, jest zobowiązany do udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych.
Zadania zawodowe:
  • organizowanie stanowiska pracy kierowcy samochodu dostawczego z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska;
  • przygotowywanie samochodu dostawczego do jazdy oraz kompletowanie dokumentów niezbędnych do wykonania zadania;
  • planowanie optymalnej trasy przejazdu, oraz opracowanie tras alternatywnych;
  • kierowanie samochodem dostawczym;
  • udzielanie pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych oraz zabezpieczanie miejsca zdarzenia (kolizji, wypadku);
  • wykonywanie czynności obsługowych oraz usuwanie usterek samochodu dostawczego powstałych podczas jazdy;
  • zabezpieczanie samochodu dostawczego przed uruchomieniem i użyciem przez osoby niepowołane oraz zabezpieczenie przewożonego ładunku przed przemieszczeniem podczas jazdy także przed kradzieżą;
  • prowadzenie dokumentacji przewozu oraz dokumentacji samochodu dostawczego.
Przepisy nie określają minimalnego wykształcenia dla kierowcy samochodu dostawczego, jednakże preferowane jest posiadanie wykształcenia zasadniczego zawodowego i prawa jazdy minimum kategorii B. Preferowana jest zasadnicza szkoła zawodowa kształcąca w zawodach o kierunku samochodowym. Zawód kierowcy samochodu dostawczego można uzyskać w drodze kształcenia na kursach nauki jazdy na prawo jazdy kategorii B po zdanym egzaminie w uprawnionym ośrodku egzaminowania kandydatów na kierowców. Wskazany jest udział w szkoleniach i kursach specjalistycznych potwierdzonych stosownymi zaświadczeniami, organizowanych przez stowarzyszenia i inne organizacje branżowe lub wyspecjalizowane szkoły i ośrodki szkoleniowe.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę