Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń przemysłu szklarskiego
Kod: 818116
Liczba odwiedzin: 1915
Synteza: Wytwarza wyroby ze szkła; sporządza zestawy szklarskie i topi masy szklane; formuje wyroby ze szkła sposobem ręcznym i mechanicznym; wykańcza, zdobi oraz przetwarza wyroby ze szkła.
Zadania zawodowe:
 • sporządzanie zestawów szklarskich i topienie w piecach mas szklanych, m.in. dobieranie surowców i maszyn szklarskich, obsługiwanie maszyn
  i pieców szklarskich oraz ocenianie jakości masy szklanej;
 • formowanie wyrobów ze szkła sposobem ręcznym (za pomocą form
  i wzorników) lub mechanicznym (z wykorzystaniem maszyn i urządzeń do formowania mas szklanych);
 • wykańczanie, zdobienie oraz przetwarzanie wyrobów ze szkła, w tym: odprężanie, hartowanie i obróbka termiczna szkła;
 • ocenianie jakości wyrobów gotowych;
 • konserwowanie maszyn i pieców szklarskich, lokalizowanie nieprawidłowości ich pracy, wykonywanie drobnych napraw, zgłaszanie awarii;
 • określanie parametrów i właściwości materiałów i surowców wykorzystywanych w przemyśle szklarskim;
 • posługiwanie się przyrządami pomiarowymi;
 • posługiwanie się dokumentacją techniczną, z tym rozróżnianie schematów technologicznych;
 • stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań;
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę