Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń przemysłu ceramicznego
Kod: 818115
Liczba odwiedzin: 1762
Synteza: Przygotowuje surowce i masy ceramiczne; formuje, suszy i wypala półfabrykaty ceramiczne; obsługuje maszyny i urządzenia do formowania, wykańczania i zdobienia półfabrykatów ceramicznych; formuje, wykańcza i zdobi ręcznie półfabrykaty ceramiczne; obsługuje suszarnie i piece do wypału surowców i półfabrykatów ceramicznych.
Zadania zawodowe:
 • przygotowanie surowców i mas ceramicznych, w tym: określanie parametrów procesów technologicznych, dobieranie maszyn i rządzeń do procesów technologicznych, rozdrabnianie i sortowanie surowców ceramicznych, obsługiwanie maszyn do dozowania i mieszania surowców i mas ceramicznych oraz sporządzanie szkliwa ceramicznego;
 • formowanie, wykańczanie i zdobienie ręczne półfabrykatów ceramicznych,
  w tym: dobieranie technik ręcznego formowania i wykańczania półfabrykatów ceramicznych, dobieranie narzędzi formierskich, sporządzanie form odlewniczych, usuwanie nadlewów i szwów oraz doklejanie elementów półfabrykatów ceramicznych, nanoszenie elementów dekoracyjnych itp.;
 • obsługiwanie maszyn i urządzeń do formowania, wykańczania i zdobienia półfabrykatów ceramicznych z mas lejnych, plastycznych i sypkich, w tym odczytywanie wskazań przyrządów pomiarowych;
 • obsługiwanie szlifierek, polerek i pił stosowanie do procesów technologicznych;
 • obsługiwanie suszarń oraz pieców do wypalania surowców i półfabrykatów ceramicznych, w tym: załadunek i rozładunek z pieca półfabrykatów przeznaczonych do wypalenia oraz kontrolowanie parametrów procesu wypalania;
 • konserwowanie maszyn i sprzętu do formowania, wykańczania i zdobienia półfabrykatów oraz wyrobów ceramicznych, lokalizowanie nieprawidłowości ich pracy, wykonywanie drobnych napraw, zgłaszanie awarii;
 • klasyfikowanie i rozróżnianie surowców ceramicznych, określanie ich właściwości i zastosowania oraz określanie właściwości materiałów konstrukcyjnych;
 • posługiwanie się dokumentacją techniczną i technologiczną oraz instrukcjami obsługi i konserwacji maszyn i urządzeń;
 • stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań;
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę