Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń do produkcji termosów
Kod: 818114
Liczba odwiedzin: 1757
Synteza: Obsługuje maszynę próżniową usuwającą powietrze z przestrzeni międzyściankowej wkładów termosowych i zabezpiecza próżnię przez zatopienie kapilary; obsługuje srebrzarki, suszarki oraz wirówki służące do pokrywania od strony wewnętrznej naczyń termosowych warstewką metalicznego srebra.
Zadania zawodowe: przygotowywanie do pracy maszyny próżniowej wraz z osprzętem;
wstawianie wkładów termosowych w uprzednio wyregulowane i oczyszczone stanowiska próżniowe;
łączenie przewodów próżniowych z wkładem termosowym poprzez rurkę kapilarną;
sprawdzanie szczelności całego urządzenia i poszczególnych stanowisk próżniowych za pomocą induktora;
wypompowywanie powietrza z przestrzeni międzyściankowej wkładów termosowych przez uruchomienie silnika pompy próżniowej oraz włączenie pompy olejowej i pompy dyfuzyjnej;
regulowanie płomienia palnika gazowego do zatapiania otworu kapilary i jej zatapianie;
ocenianie jakości zatopionych rurek kapilarnych;
przyrządzanie płynu do posrebrzania według receptury;
obsługiwanie urządzeń do przemywania wkładów termosowych roztworem chlorku cynowego, kwasu azotowego i wody destylowanej, celem dokładnego odtłuszczenia powierzchni szkła;
odwirowywanie wkładów termosowych na wirówce i suszenie ich w suszarce karuzelowej;
obsługiwanie urządzeń do srebrzenia wkładów termosowych przez odpowiednie dawkowanie, w zależności od wielkości wkładów, roztworu soli srebra i roztworu redukującego, przy jednoczesnym utrzymywaniu odpowiedniej temperatury srebrzarki;
kontrolowanie jakości powłoki metalicznego srebra na ściankach wkładu termosowego;
czyszczenie i konserwowanie maszyny próżniowej wraz z osprzętem oraz usuwanie drobnych uszkodzeń;
przestrzeganie zarządzeń i instrukcji bhp i ppoż.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę