Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń do matowania wyrobów szklanych
Kod: 818111
Liczba odwiedzin: 1694
Synteza: Obsługuje urządzenia do matowania wyrobów szklanych piaskiem kwarcowym, prowadzi proces matowania całych powierzchni lub wzorów dekoracyjnych na powierzchniach wyrobów szkła oświetleniowego, gospodarczego, technicznego i płaskiego.
Zadania zawodowe: ocenianie przydatności piasku do wykonania określonego rodzaju matu;
przygotowywanie urządzeń do matowania - sprawdzanie szczelności instalacji sprężonego powietrza, uszczelnienia kabiny, dobieranie szablonów, uchwytów itp.;
sporządzanie odpowiednich powłok ochronnych do pokrywania szablonów;
zakładanie i mocowanie wyrobów w urządzeniu do matowania oraz instalowanie szablonów w przypadku matowania wzorów dekoracyjnych;
prowadzenie procesu matowania - uruchamianie, zatrzymywanie, regulowanie biegu urządzeń oraz regulowanie dopływu piasku i ciśnienia powietrza;
ocenianie jakości wykonanego matu, usuwanie wad przez ręczne dokonywanie poprawek;
czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych urządzeń, usuwanie drobnych usterek.
przestrzeganie obowiązujących zarządzeń oraz instrukcji bhp i ppoż.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę