Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator pilarek do pozyskiwania tarcicy
Kod: 817202
Liczba odwiedzin: 2468
Synteza: Przeciera drewno okrągłe na tarcicę na pilarkach ramowych (trakach pionowych, poziomych) lub na pilarkach taśmowych rozdzielczych do kłód.
Zadania zawodowe: przetaczanie kłód i pryzm na wózek podawczy;
ustawianie i mocowanie kłód lub pryzm do przetarcia w zależności od ich kształtu, wad i sposobu przetarcia;
sprawdzanie prawidłowości przygotowania pił;
zawieszanie pił w ramie traka - ustawianie sprzęgu pił, zakładanie pił taśmowych o jednostronnym lub dwustronnym uzębieniu, napinanie pił;
ustawianie właściwej grubości przecieranego materiału, gwarantujące maksymalne wykorzystanie drewna;
prowadzenie procesu przecierania drewna, w przypadku pilarek z pulpitem sterowniczym - sterowanie procesem przecierania, regulowanie działania urządzeń hydraulicznych, elektrycznych i elektronicznych;
obsługiwanie mechanicznych urządzeń odbiorczych za pilarką ramową, ewentualnie ręczne przenoszenie przetartych elementów na wózki manipulacyjne lub legary;
sprawdzanie prawidłowości i dokładności wymiarów wyprodukowanych materiałów za pomocą przyrządów kontrolno-pomiarowych;
konserwowanie pilarek i urządzeń pomocniczych, usuwanie drobnych uszkodzeń;
prowadzenie ewidencji przecieranych materiałów (jeśli nie są one ewidencjonowane elektronicznie);
przestrzeganie zarządzeń i instrukcji bhp i ppoż.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę