Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń do impregnowania i powlekania wyrobów papierowych
Kod: 817108
Liczba odwiedzin: 1801
Synteza: Obsługuje i nadzoruje urządzenia służące do uszlachetniania wyrobów papierowych przez ich powlekanie lub impregnowanie odpowiednimi substancjami w celu uzyskania zamierzonych właściwości wyrobów; prowadzi procesy powlekania i impregnowania oraz eksploatuje użytkowane maszyny i urządzenia zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i procedurami, przestrzegając przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska.
Zadania zawodowe: - organizowanie pracy na swoim stanowisku;
- obsługiwanie urządzeń powlekających stosowanych do jednostronnego lub dwustronnego powlekania papieru czy tektury mieszankami pigmentowo-klejowymi bądź innymi substancjami dla celów poligraficznych, dekoracyjnych, na opakowania itp.;
- obsługiwanie urządzeń impregnujących stosowanych do nasycania lub powlekania wyrobów papierowych odpowiednimi substancjami (np. żywicami, parafiną) w celu uzyskania określonych właściwości barierowych: tłuszczo-szczelności, wodotrwałości itp.;
- nadzorowanie pracy urządzeń, regulowanie w toku pracy zespołów powlekających i impregnujących oraz parametrów pracy suszarki określonych w instrukcjach technologicznych;
- sprawdzanie prawidłowości przeprowadzonych operacji wg metodyki określonej w instrukcjach technologicznych;
- prowadzenie wymaganych zapisów z przebiegu procesów;
- czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych urządzeń oraz utrzymywanie porządku na stanowisku pracy.
Dodatkowe zadania zawodowe: obsługiwanie innych urządzeń przetwórczych, w zależności od organizacji pracy w firmie i posiadanych kwalifikacji;
- nadzorowanie innych pracowników.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę