Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń do przetwórstwa ziemniaczanego
Kod: 816031
Liczba odwiedzin: 1691
Synteza: Obsługuje i nadzoruje maszyny i urządzenia do produkcji mączki ziemniaczanej, syropu ziemniaczanego i glukozy krystalicznej, dekstryn, płatków ziemniaczanych oraz kostki i grysu ziemniaczanego.
Zadania zawodowe: obsługiwanie i nadzorowanie urządzeń do hydromechanicznego rozładunku i transportu ziemniaków oraz płuczek do mycia ziemniaków;
obsługiwanie i nadzorowanie maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji mączki ziemniaczanej: tarek do rozdrabniania ziemniaków, wymywaczy krochmalu z miazgi, wirówek, separatorów i multihydrocyklonów do zagęszczania i rafinacji mleczka krochmalowego, odwadniaczy, suszarek i odsiewaczy krochmalu;
obsługiwanie i nadzorowanie urządzeń stosowanych w produkcji syropu ziemniaczanego i glukozy: konwertorów i reaktorów do upłynniania i scukrzania mleczka krochmalowego, urządzeń stacji odbarwiania i neutralizacji hydrolizatu, filtracji i zagęszczania soków syropowych oraz krystalizatorów i wirówek do wyodrębniania glukozy;
obsługiwanie i nadzorowanie urządzeń stosowanych w produkcji dekstryn: urządzeń stacji zakwaszania mączki ziemniaczanej, rotorów i prażalników do suszenia i prażenia dekstryn, urządzeń do schładzania, nawilżania i odsiewania dekstryn;
obsługiwanie i nadzorowanie maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji płatków ziemniaczanych oraz suszu ziemniaczanego w postaci kostki i grysu: urządzeń do obierania ziemniaków, krajalnic do rozdrabniania ziemniaków, urządzeń do blanszowania, suszarek płatków i kostki, urządzeń do rozdrabniania suszu i odsiewania;
nadzorowanie prawidłowości przebiegu poszczególnych operacji i procesów;
regulowanie działania obsługiwanych maszyn i urządzeń podczas pracy, wymienianie elementów roboczych, kontrolowanie i regulowanie parametrów technologicznych;
czyszczenie i mycie maszyn i urządzeń oraz dokonywanie bieżących konserwacji;
przestrzeganie instrukcji obsługi maszyn oraz przepisów bhp.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę