Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń elewatorów zbożowych
Kod: 816023
Liczba odwiedzin: 2078
Synteza: Steruje urządzeniami do przyjmowania, wydawania, ważenia, czyszczenia i przemieszczania ziarna zbóż, gryki i rzepaku w zbożowym elewatorze wieloczynnościowym, za pomocą tablicy zdalnego sterowania i pulpitu sterowniczego wyposażonych w elektryczno-elektroniczne systemy sygnalizacji akustycznej i świetlnej, wykorzystując schemat technologiczno-techniczny pracy elewatora, a ponadto nadzoruje utrzymanie urządzeń w należytym stanie technicznym.
Zadania zawodowe: kierowanie ruchem masy zboża: przyjmowanie, wydawanie lub przemieszczanie za pomocą urządzeń zdalnego sterowania, wyposażonych w elektryczno-elektroniczną sygnalizację;
obsługiwanie urządzeń do przełączania silników elektrycznych (np. przełączanie silników na pracę niezależną w przypadku prób i remontów, wyłączanie silników poprzedzających w linii technologicznej);
nadzór nad konserwowaniem urządzeń nastawni sterowniczej i dokonywanie ich bieżącej naprawy;
sprawdzanie za pomocą aparatury kontrolno-pomiarowej parametrów jakościowych przyjmowanego, wydawanego, składowanego i poddawanego przerobowi ziarna zbóż;
segregowanie i rozmieszczanie zbóż w poszczególnych komorach elewatora, zgodnie z zasadami gospodarki magazynowej i instrukcją o składowaniu ziarna;
pobieranie prób kontrolnych i korzystanie w pracy z wyników analiz laboratoryjnych;
czuwanie nad właściwym składowaniem ziarna, a w przypadku pogarszania się jakości kierowanie go do przewietrzania, ochładzania lub suszenia;
wymiana osprzętu, np. lamp, prostowników, wzmacniaczy, w elektronicznych urządzeniach sterowniczych;
współorganizowanie i współuczestniczenie w remontach urządzeń zdalnego sterowania z elektroniczną sygnalizacją;
prowadzenie dokumentacji magazynowej i zapisów w dzienniku pracy;
przestrzeganie przepisów i instrukcji bhp i ppoż.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę