Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń do suszenia zbóż
Kod: 816022
Liczba odwiedzin: 1783
Synteza: Obsługuje i nadzoruje pracę urządzeń do suszenia ziarna zbóż, gryki i rzepaku w stacyjnych suszarniach elewatorów zbożowych i suszarniach wolno stojących lub przewoźnych, w celu wysuszenia ziarna zawilgoconego ponad dopuszczalne normy.
Zadania zawodowe: uruchamianie i nadzorowanie pracy różnych typów suszarni ziarna;
dokonywanie pomiarów temperatury suszenia za pomocą termometrów;
ustawianie i regulowanie poszczególnych zespołów roboczych suszarni w celu uzyskania właściwych efektów technologicznych i ekonomicznych;
uwzględnianie poleceń magazyniera ziarna zbóż w trakcie procesu suszenia;
usuwanie drobnych usterek eksploatacyjnych w działaniu obsługiwanej suszarni i jej zespołów roboczych;
przeprowadzanie konserwacji suszarni w okresie przestoju;
pobieranie próbek kontrolnych suszonego ziarna do badań laboratoryjnych i wykorzystywanie wyników analiz do regulacji pracy suszarni;
prowadzenie zapisów w dzienniku suszenia i rozliczanie masy zbożowej poddawanej suszeniu;
uczestniczenie w remontach suszarni;
przestrzeganie przepisów i instrukcji bhp i ppoż.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę