Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń do przerobu ziarna kakaowego
Kod: 816020
Liczba odwiedzin: 1711
Synteza: Prowadzi procesy i obsługuje linie produkcyjne związane z przerobem ziarna kakaowego na miazgę kakaową, tłuszcz kakaowy i kakao, zgodnie z instrukcjami technologicznymi, instrukcjami technicznymi obsługi maszyn i urządzeń oraz obowiązującymi procedurami, przestrzegając przepisów sanitarno-higienicznych, bhp i ppoż.
Zadania zawodowe: - obsługiwanie i sterowanie pracą urządzeń do oczyszczania ziarna z zanieczyszczeń oraz urządzeń do usuwania łuski;
- obsługiwanie i sterowanie pracą pieców do prażenia ziarna;
- obsługiwanie i sterowanie pracą maszyn do kruszenia ziarna i do dokładnego rozdrabniania śruty na miazgę kakaową;
- obsługiwanie i sterowanie pracą pras hydraulicznych do tłoczenia miazgi celem oddzielenia tłuszczu kakaowego;
- obsługiwanie i sterowanie pracą urządzeń do obróbki kuchu kakaowego (pozostałego po tłoczeniu), jego rozdrabniania, mielenia i przesiewania, w celu otrzymania kakao w proszku;
- obsługiwanie i sterowanie pracą urządzeń do filtracji i innej obróbki tłuszczu kakaowego przy wytwarzaniu masła kakaowego;
- nadzorowanie prawidłowości przebiegu poszczególnych operacji i procesów, kontrolowanie i utrzymywanie właściwych parametrów technologicznych;
- współpraca z laboratorium i technologiem wydziałowym;
- prowadzenie wymaganej dokumentacji produkcyjnej;
- mycie i czyszczenie obsługiwanych maszyn i urządzeń oraz utrzymywanie w czystości hal produkcyjnych;
- monitorowanie stanu technicznego maszyn i urządzeń.
Dodatkowe zadania zawodowe: - usuwanie drobnych usterek w pracy urządzeń;
- nadzorowanie innych pracowników.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę