Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
Kod: 814209
Liczba odwiedzin: 5010
Synteza: Obsługuje i nadzoruje urządzenia służące do wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych; obsługuje urządzenia pomocnicze do podawania surowca i odbioru przetworzonego tworzywa; sortuje półprodukty oraz gotowe produkty, kwalifikuje je według jakości i pakuje; nadzoruje i kontroluje prawidłowości przebiegu procesów przetwarzania tworzyw sztucznych
Zadania zawodowe:
 • posługiwanie się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń oraz przestrzeganie norm dotyczących rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych;
 • przeprowadzanie oceny stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz narzędzi wykorzystywanych w procesach przetwórczych tworzyw sztucznych;
 • przygotowanie maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych;
 • posługiwanie się narzędziami i oprzyrządowaniem maszyn do wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych;
 • określenie parametrów procesów przetwórstwa tworzyw sztucznych na podstawie dokumentacji technologicznej;
 • przygotowanie surowców, dodatków i środków pomocniczych do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych;
 • obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowane w procesach wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych, w tym wtryskarek, wytłaczarek itp.;
 • kontrolowanie pracy maszyn i urządzeń stosowanych w procesach wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych;
 • wykonywanie czynności związanych z obróbką wykańczającą, znakowaniem oraz pakowaniem wyrobów z tworzyw sztucznych;
 • ocenianie jakości wyrobów z tworzyw sztucznych;
 • posługiwanie się przyrządami kontrolno-pomiarowymi stosowanymi
  w procesach wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych;
 • przestrzeganie zasad tolerancji i pasowań zgodnie z dokumentacją techniczną wyrobów;
 • dokumentowanie przebiegu i parametrów procesów wytwarzania wyrobów
  z tworzyw sztucznych;
 • dokonywanie oceny stanu technicznego maszyn, urządzeń i narzędzi do przetwórstwa tworzyw sztucznych;
 • montowanie oprzyrządowania maszyn i urządzeń wykorzystywanych
  w procesach przetwórstwa tworzyw sztucznych;
 • dokonywanie przeglądów, konserwacji i napraw maszyn oraz urządzeń stosowanych do przetwórstwa tworzyw sztucznych, zgłaszanie awarii;
 • przestrzeganie zasad ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • segregowanie oraz poddawanie recyklingowi odpadów technologicznych
  i produkcyjnych z tworzyw sztucznych;
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w obszarze tworzyw sztucznych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę