Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń do spieniania tworzyw sztucznych
Kod: 814207
Liczba odwiedzin: 1823
Synteza: Obsługuje i nadzoruje urządzenia do spieniania i formowania tworzyw sztucznych stosowanych przy wytwarzaniu wyrobów porowatych lub gąbczastych.
Zadania zawodowe: dozowanie lub doprowadzanie w sposób ciągły lub okresowy substancji ciekłych, stałych i gazów do urządzeń spieniających oraz odprowadzanie ich po zakończeniu procesu;
obsługiwanie spieniarki do otrzymywania piany przez mechaniczne mieszanie płynnej mieszanki z tworzyw sztucznych;
obsługiwanie urządzenia do mieszania past z tworzyw sztucznych z dwutlenkiem węgla lub azotem pod ciśnieniem i w niskiej temperaturze;
obsługiwanie urządzenia do mieszania mieszanki z tworzywa z poroforem;
obsługiwanie urządzeń do formowania po spienieniu i utwardzania wyrobów;
obsługiwanie urządzenia do poliaddycji i jednoczesnego spieniania połączonego z utwardzaniem (poliuretany);
obsługiwanie ciągów technologicznych do produkcji tworzyw piankowych strukturalnych, składających się z urządzenia do spieniania mieszanki z poroforem i wtryskarki z podwójnym wtryskiem;
obsługiwanie urządzeń pomocniczych ciągów technologicznych;
kontrolowanie prawidłowości działania urządzeń i przebiegu procesu;
konserwowanie i czyszczenie obsługiwanych urządzeń zgodnie z instrukcją oraz usuwanie drobnych usterek;
przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., w tym stosowanie odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę