Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń do obróbki błon i filmów fotograficznych
Kod: 813202
Liczba odwiedzin: 2044
Synteza: Odpowiada za prawidłowe przygotowanie urządzeń wywołujących do ekspozycji;
obsługuje maszyny i urządzenia do wywoływania błon fotograficznych amatorskich i zawodowych, materiałów zdjęciowych i mikrofilmowych.
Zadania zawodowe: prowadzenie pełnej obróbki fotochemicznej ręcznie lub za pomocą urządzeń automatycznych, dokonywanie wyboru papieru fotograficznego, kadrowanie zdjęć z wykorzystaniem maskownicy, wybór odpowiednich wywoływaczy, suszenie zdjęć, kadrowanie gotowych zdjęć oraz utrwalanie zdjęć;
wywoływanie negatywów zdjęć zarejestrowanych na kliszach światłoczułych oraz wykonywanie odbitek zdjęć na papierze fotograficznym;
przygotowywanie do pracy urządzeń do kopiowania negatywów, tj. powiększalniki, kopiarki, kopiarki automatyczne oraz dokonywanie wyboru negatywu, dostosowywanie obiektywu do formatu negatywu, sprawdzanie równomierności oświetlenia w urządzeniu kopiującym;
dobieranie warunków kopiowania, tj. naświetlania i korekcji kopiowania dla materiałów czarno-białych i barwnych;
dobieranie materiału pozytywowego, tj. format, gradacja, rodzaj powierzchni;
przygotowywanie zgodnie z obowiązującymi recepturami roztworów do obróbki błon i filmów fotograficznych;
pobieranie próbek roztworów i wywoływanie sensytogramów dla działów laboratoryjnej kontroli warunków obróbki;
kontrolowanie roztworów roboczych i ocenianie ich przydatności do wywoływania następnych partii materiałów, dopełnianie, regenerowanie lub wymienianie roztworów roboczych zgodnie z instrukcją;
ocenianie otrzymanych obrazów i wprowadzanie ewentualnych poprawek do procesu naświetlania lub obróbki;
utrzymywanie parametrów pracy maszyny wywołującej;
okresowe opróżnianie tanków oraz mycie i czyszczenie maszyny wywołującej;
dokonywanie konserwacji i drobnych regulacji obsługiwanych urządzeń.
Dodatkowe zadania zawodowe: dokonywanie cyfrowej korekty parametrów fotografii.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę