Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń rozdrabniających
Kod: 813135
Liczba odwiedzin: 1922
Synteza: Obsługuje i nadzoruje w skali przemysłowej urządzenia i maszyny do kruszenia i rozdrabniania w wyniku mechanicznego rozgniatania, uderzania, zginania, rozrywania lub rozcierania litych surowców mineralnych, surowców wtórnych pochodzenia organicznego i nieorganicznego oraz produktów przemysłowych do rozmiarów wymaganych przy dalszej obróbce lub w transporcie.
Zadania zawodowe: przygotowywanie maszyn i urządzeń do eksploatacji;
uruchamianie i zatrzymywanie maszyn i urządzeń do kruszenia i rozdrabniania oraz urządzeń towarzyszących;
prowadzenie procesu kruszenia wstępnego za pomocą łamaczy (kruszarek) szczękowych, stożkowych i walcowych;
prowadzenie procesu rozdrabniania średniego za pomocą gniotowników walcowych (młynów walcowych), gniotowników obiegowych, młynów udarowo-odśrodkowych (dezintegratorów);
prowadzenie procesu rozdrabniania drobnego za pomocą młynów młotkowych, żarnowych i kulowych;
prowadzenie procesu rozdrabniania materiałów specjalnych za pomocą krajalnic, tarek i holendrów rozwłókniających (stosowanych w przemysłach: ziemniaczanym, cukrowniczym, papierniczym i włókienniczym);
wykonywanie prostych czynności konserwacyjnych oraz uzupełnianie oleju i smarów w punktach smarowych urządzeń i mechanizmów napędowych określonych instrukcją;
pobieranie i przekazywanie do kontroli laboratoryjnej próbek rozdrobnionych materiałów;
przestrzeganie instrukcji ruchowych i zasad bhp podczas rozdrabniania, stosowanie ochron osobistych;nadzorowanie innych nad pracowników.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę