Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń przemysłu chemicznego
Kod: 813134
Liczba odwiedzin: 1972
Synteza: Obsługuje i nadzoruje maszyny i urządzenia w procesach wytwarzania półproduktów i produktów chemicznych; nadzoruje i kontroluje przebieg procesów technologicznych; wytwarza półprodukty i produkty chemiczne podlegające przeróbce w dalszych etapach procesu produkcji; montuje, demontuje, diagnozuje i konserwuje maszyny i urządzenia oraz urządzenia pomocnicze i aparaturę kontrolno-pomiarową stosowaną w procesach wytwarzania półproduktów i produktów przemysłu chemicznego.
Zadania zawodowe:
 • nadzorowanie pracy maszyn i urządzeń stosowanych w procesach jednostkowych i w ciągach technologicznych przemysłu chemicznego;
 • przygotowywanie roztworów i mieszanin na podstawie procedur technologicznych;
 • monitorowanie przebiegów procesów technologicznych przemysłu chemicznego;
 • dokumentowanie przebiegu i wyników monitoringu procesów technologicznych;
 • prowadzenie kontroli wstępnej i międzyoperacyjnej półproduktów i produktów przemysłu chemicznego;
 • obsługiwanie automatycznych układów regulacyjnych stosowanych
  w procesach technologicznych przemysłu chemicznego;
 • pobieranie próbek materiałów do kontroli ruchowej i międzyoperacyjnej;
 • obsługiwanie analizatorów przemysłowych oraz przyrządów kontrolno-pomiarowych stosowanych w przemyśle chemicznym;
 • obsługiwanie maszyn i urządzeń do transportu i dozowania ciał stałych;
 • monitorowanie działania systemów rurociągowych do przesyłania mediów technologicznych;
 • pakowanie, oznakowanie i przechowywanie surowców, półproduktów oraz produktów przemysłu chemicznego;
 • dokonywanie przeglądów i ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle chemicznym oraz zgłaszanie awarii;
 • przygotowywanie maszyn i urządzeń do konserwacji i remontów bieżących stosowanych w przemyśle chemicznym;
 • wykonywanie montażu, demontażu drobnej aparatury i urządzeń (np.
  w laboratorium chemicznym) i bieżące ich konserwowanie;
 • posługiwanie się rysunkiem technicznym i dokumentacją techniczną;
 • posługiwanie się oprogramowaniem komputerowym wspierającym wykonywanie zadań zawodowych;
 • przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowania przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej
  i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych;
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę