Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń granulujących
Kod: 813130
Liczba odwiedzin: 1786
Synteza: Obsługuje i nadzoruje w skali przemysłowej instalacje i urządzenia do nadawania materiałom i substancjom chemicznym postaci ziarnistej, celem ułatwienia dozowania w dalszym przerobie oraz ograniczenia pylenia podczas transportu.
Zadania zawodowe: przygotowywanie instalacji i urządzeń do eksploatacji;
uruchamianie, zatrzymywanie, nadzorowanie, kontrolowanie i regulowanie instalacji i urządzeń do granulowania w procesach prowadzonych na mokro w strumieniu wody lub na sucho w strumieniu sprężonego powietrza, azotu lub pary wodnej, w procesach prowadzonych w wieżach granulacyjnych w przeciwprądzie powietrza (saletra amonowa, siarka), w obrotowych bębnach lub na talerzach granulacyjnych z nawilżaniem (superfosfat) itp.;
regulowanie ilości podawanych materiałów i substancji chemicznych do granulacji oraz strumienia powietrza, wody lub pary wodnej;
stałe konserwowanie elementów urządzeń oraz uzupełnianie oleju i smaru w punktach smarowych mechanizmów i napędów określonych w instrukcji;
pobieranie i przekazywanie do kontroli laboratoryjnej próbek materiałów zgranulowanych;
przestrzeganie instrukcji ruchowych i zasad bhp podczas granulowania; stosowanie ochron osobistych;
nadzorowanie innych pracowników.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę