Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń do produkcji węgli aktywnych
Kod: 813124
Liczba odwiedzin: 1699
Synteza: Prowadzi proces produkcji węgli aktywnych: zasadowych, obojętnych, kwaśnych i specjalnych, w różnego typu urządzeniach i aparatach, o działaniu ciągłym lub okresowym: piecach retortowych i obrotowych, suszarniach tunelowych i próżniowych, mieszalnikach i wirówkach.
Zadania zawodowe: przygotowywanie surowców wsadowych i sporządzanie z nich mieszanki masy węglowej zgodnie z recepturą;
nasycanie mieszanki wsadowej różnymi kwasami mineralnymi w procesie uszlachetniania węgla aktywnego;
wypalanie uformowanej mieszanki masy węglowej w gazowych lub elektrycznych piecach retortowych;
odwirowywanie, płukanie na wirówkach i suszenie gotowego produktu w suszarniach tunelowych lub próżniowych;
regulowanie parametrów aktywizacji, wirowania, płukania i suszenia węgla aktywnego;
obsługiwanie aparatów i urządzeń, takich jak: piece retortowe i obrotowe, suszarnie tunelowe i próżniowe, mieszalniki i wirówki;
kontrolowanie i regulowanie działania aparatów i urządzeń na podstawie wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej oraz wyników analiz międzyoperacyjnych;
obserwowanie i utrzymywanie parametrów technologicznych w granicach dopuszczalnych odchyleń, takich jak: temperatura, siła absorpcji i ziarnistości węgla, stężenie jonów wodorowych (pH) itd.;
wykonywanie analiz kontrolnych;
przygotowywanie obsługiwanych urządzeń i aparatów do remontu i ruchu;
czyszczenie i konserwowanie aparatów i urządzeń oraz usuwanie drobnych uszkodzeń;
przestrzeganie przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska naturalnego;
nadzorowanie innych pracowników.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę