Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń do produkcji sztucznej skóry
Kod: 813122
Liczba odwiedzin: 1720
Synteza: Prowadzi proces produkcji sztucznej skóry (dermy, skaju i in.) lub skóry wtórnej, do wytwarzania której używa się rozwłóknionych odpadów skór naturalnych, garbowanych; obsługuje aparaty, maszyny i urządzenia, takie jak: transportery, urządzenia rozdrabniające, wirówki, mieszadła, wyparki, filtry, kalandry, granulatory, wytłaczarki, formy wtryskowe i in.; konserwuje, reguluje i wykonuje drobne naprawy obsługiwanych maszyn.
Zadania zawodowe: obsługiwanie aparatów, maszyn i urządzeń w procesie produkcji sztucznej skóry: odlewania, powlekania, prasowania, formowania niskociśnieniowego, wytłaczania, wylewania, wtryskiwania, kalandrowania tworzyw;
kontrolowanie, rejestrowanie i regulowanie parametrów procesu technologicznego (np. pomiary stężenia roztworów, ciśnienia itp.);
pobieranie prób do badań laboratoryjnych zgodnie z instrukcją technologiczną;
odwadnianie arkuszy sztucznej skóry;
ładowanie na wózki pras arkuszy sztucznej skóry i przekładanie ich płytami;
ocenianie jakości wyrobów suwmiarkami, mikromierzami, czujnikami itp.;
prowadzenie dokumentacji technologicznej przebiegu produkcji;
konserwowanie i regulowanie obsługiwanych maszyn i urządzeń;
wykonywanie drobnych napraw na podstawie uprzednio przygotowanych szkiców technicznych;
przestrzeganie przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska naturalnego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę