Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń do produkcji materiałów wybuchowych i pokrewnych
Kod: 813118
Liczba odwiedzin: 1795
Synteza: Obsługuje i nadzoruje urządzenia do produkcji w skali przemysłowej różnego rodzaju materiałów wybuchowych, prochów, środków pirotechnicznych i środków inicjujących oraz amunicji, w warunkach wymagających specjalnych środków ostrożności.
Zadania zawodowe: obsługiwanie, nadzorowanie i regulowanie urządzeń stosowanych w produkcji inicjujących materiałów wybuchowych: reaktorów, urządzeń do wytrącania, filtracji, flegmatyzacji i granulowania, suszarni próżniowych i urządzeń do sortowania;
­ obsługiwanie, nadzorowanie i regulowanie aparatów, instalacji lub zestawów do produkcji materiałów wybuchowych kruszących (polinitrozwiązków, polinitroestrów, polinitroamin): aparatów do ciągłego lub periodycznego nitrowania, separatorów, filtrów i wirówek, urządzeń do krystalizacji, różnego typu urządzeń do suszenia, urządzeń do nadawania form użytkowych oraz instalacji denitracyjnej;­
obsługiwanie, nadzorowanie i regulowanie urządzeń do produkcji przemysłowych (górniczych) materiałów wybuchowych, otrzymywanych w wyniku mieszania utleniaczy i paliw, tj. urządzeń do suszenia materiałów wyjściowych, do rozdrabniania i mieszania składników oraz urządzeń do nabojowania materiałów sypkich, koloidalnych, zawiesinowych i emulsyjnych;
­ obsługiwanie, nadzorowanie i regulowanie aparatów, instalacji lub zestawów do produkcji bezdymnych prochów nitrocelulozowych i nitroglicerynowych, prochu kulkowego oraz złożonych stałych paliw rakietowych;­
obsługiwanie, nadzorowanie i regulowanie urządzeń do produkcji mas i wyrobów pirotechnicznych zapalających, sygnalizacyjnych, dymnych, gazogeneratorów, opóźniaczy i wyrobów widowiskowo-zabawkarskich, tj. urządzeń do rozdrabniania i mieszania surowców i mas pirotechnicznych oraz do prasowania elementów pirotechnicznych;
­ obsługiwanie, nadzorowanie i regulowanie maszyn, aparatów, instalacji lub zestawów do produkcji zapalających i pobudzających środków inicjujących: zapalających spłonek nabojowych i do zapalników, lontów prochowych, knotów i stopin, spłonek pobudzających detonację, lontów detonacyjnych;
­ obsługiwanie, nadzorowanie i regulowanie urządzeń do nieostatecznej elaboracji pocisków, bomb i min, tj. urządzeń do napełniania skorup materiałami wybuchowymi kruszącymi, do obróbki (wiercenia i frezowania) ładunku kruszącego oraz do obróbki wykańczającej;
­ obsługiwanie, nadzorowanie i regulowanie urządzeń do produkcji ładunków miotających z częściowo spalającą się łuską;,br>­ pobieranie i przekazywanie próbek do kontroli laboratoryjnej;­
rygorystyczne przestrzeganie instrukcji ruchowych i obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę