Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń do produkcji gazów technicznych
Kod: 813114
Liczba odwiedzin: 2047
Synteza: Obsługuje i nadzoruje aparaturę, urządzenia i instalacje do wytwarzania gazów technicznych, ciekłego dwutlenku węgla i suchego lodu, skraplania i rozdziału powietrza; preparuje butle acetylenowe i uzupełnia naczynia transportowe gazami technicznymi.
Zadania zawodowe: przygotowywanie do eksploatacji aparatury, urządzeń i instalacji do wytwarzania, napełniania i przesyłania gazów technicznych;
uruchamianie, zatrzymywanie i kontrolowanie aparatury, maszyn i instalacji;
wytwarzanie, oczyszczanie, osuszanie, odolejanie i sprężanie acetylenu;
prowadzenie procesu wytwarzania dwutlenku węgla przez spalanie koksu i oczyszczanie otrzymywanego gazu;
wytwarzanie ciekłego dwutlenku węgla i suchego lodu przez sprężanie, skraplanie, wyśnieżanie i prasowanie;
oczyszczanie, odwęglanie, osuszanie i rektyfikowanie powietrza w aparatach rektyfikujących lub w urządzeniach destylacyjnych;
napełnianie powłok butli acetylenowych wypełniaczem, ubijanie na ubijarkach oraz suszenie spreparowanych butli;
napełnianie butli stalowych, beczek lub cystern gazami technicznymi lub też przesyłanie gazu rurociągiem;
przestrzeganie w prowadzonych procesach wymaganych parametrów technologicznych, takich jak: temperatura, ciśnienie, stopień próżni czy czas reakcji;
regulowanie, na podstawie wskazań przyrządów kontrolno-pomiarowych i wyników analiz międzyoperacyjnych, działania obsługiwanych urządzeń, takich jak: wytwornice acetylenowe, sprężarki, kolumny rozdzielające, urządzenia ekspansyjne, prasy, skrubery, osuszki, odwadniacze, odolejacze, piece kontaktowe, absorbery czy ubijarki;
wykonywanie prostych analiz kontrolnych;
czyszczenie i konserwowanie obsługiwanej aparatury, urządzeń i instalacji oraz usuwanie drobnych uszkodzeń;
przestrzeganie przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska naturalnego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę