Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń do produkcji chemikaliów organicznych
Kod: 813112
Liczba odwiedzin: 2553
Synteza: Monitoruje i obsługuje urządzenia do produkcji chemikaliów organicznych, głównie barwników, farmaceutyków, środków ochrony roślin, substancji zapachowych, dodatków do polimerów, paliw i olejów, a także odczynników chemicznych; monitoruje przebieg procesów produkcji substancji organicznych, stanowiących surowce i półprodukty dla różnych branż przemysłu chemicznego, spożywczego itp.
Zadania zawodowe:
 • przygotowywanie do eksploatacji i obsługa maszyn i urządzeń stosowanych w procesach jednostkowych i w ciągach technologicznych produkcji związków nieorganicznych oraz monitorowanie ich działania;
 • obsługa maszyn i urządzeń do transportu i dozowania substancji stałych, płynnych i gazowych;
 • monitorowanie działania systemów rurociągowych do przesyłania mediów technologicznych;
 • dozowanie lub doprowadzanie surowców do urządzeń zgodnie z instrukcją technologiczną;
 • nadzorowanie przebiegu procesów technologicznych produkowanych chemikaliów, dokonywanie odczytów aparatury kontrolno-pomiarowej (np. przepływ, temperatura, ciśnienie), korygowanie i usuwanie wad i odchyleń, zgodnie z zaleceniami instrukcji;
 • montaż i demontaż aparatury szklanej do syntez w produkcji małotonażowej i laboratoryjnej;
 • pobieranie próbek materiałów do kontroli ruchowej i międzyoperacyjnej;
 • wykonywanie analiz ruchowych i międzyoperacyjnych;
 • dokumentowanie przebiegu i wyników monitoringu prowadzonych procesów technologicznych;
 • wykonywanie czynności związanych z czyszczeniem, konserwacją maszyn i urządzeń oraz armatury;
 • przestrzeganie instrukcji ruchowych i zasad bhp w eksploatacji instalacji, aparatów i urządzeń podstawowych oraz pomocniczych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę