Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego
Kod: 812122
Liczba odwiedzin: 359
Synteza: Eksploatuje maszyny i urządzenia przemysłu metalurgicznego; prowadzi proces wytapiania, rafinacji i odlewania metali i ich stopów; wykonuje spust surówki z wielkiego pieca i obsługuje jego urządzenia chłodnicze; steruje maszynami rozlewniczymi i urządzeniami do ciągłego odlewania stali; wykonuje bieżącą kontrolę wyrobów, konserwuje i naprawia maszyny i urządzenia w procesach metalurgicznych.
Zadania zawodowe:
 • przygotowanie maszyn rozlewniczych oraz urządzeń do ciągłego odlewania metali i ich stopów oraz materiałów wsadowych do prowadzenia procesów metalurgicznych;
 • wykonywanie obsługi pieców konwertorowych lub do rafinacji surówki i metali nieżelaznych; 
 • sterowanie maszynami rozlewniczymi i urządzeniami do ciągłego odlewania stali;
 • nadzorowanie procesu wytapiania i spustu surówki z wielkiego pieca oraz prowadzenie konserwacji otworów spustowych;
 • sterowanie maszyną rozlewniczą i urządzeniami do przechylania kadzi z płynną surówką oraz urządzeniami dźwigowymi;
 • kierowanie wozem do transportowania kadzi z płynną stalą;
 • prowadzenie procesu próżniowego odgazowania stali z wykorzystaniem wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej;
 • przygotowanie złomu, wapna palonego oraz żelazostopów do procesu wytapiania oraz sterowanie urządzeniami do cięcia i paczkowania złomu;
 • regulowanie parametrów procesu spiekania rud, wytapiania żelazostopów, wytapiania lub przetapiania stali;
 • ładowanie wsadów do pieca i kontrolowanie jego wytopu;
 • nadzorowanie pracy pieca łukowego, konwerterowego ręcznie lub komputerowo, na podstawie wskazań aparatury kontrolnej;
 • uczestnictwo w przeglądach, remontach i usuwaniu awarii urządzeń i maszyn odlewniczych;
 • sporządzanie dokumentacji obsługi codziennej oraz dokonywanej konserwacji maszyn i urządzeń metalurgicznych;
 • rozwijanie własnych kompetencji zawodowych oraz aktualizacja wiedzy z zakresu nowych narzędzi, maszyn i urządzeń odlewniczych;
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe: Brak

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę