Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej
Kod: 812105
Liczba odwiedzin: 3001
Synteza: Wytwarza metodą walcowania stali na zimno i gorąco na różnego rodzaju walcarkach płyty, taśmy, pręty, blachy, rury, kształtowniki, śruby, sworznie, a także materiały i półfabrykaty używane do dalszej przeróbki, z metali nieżelaznych (aluminium, miedź, ołów) i stopów (mosiądz, brąz, dural), z zachowaniem wymogów dyscypliny technologicznej i eksploatacyjnej, posługując się urządzeniami: walcarkami, piecami grzewczymi, nożycami mechanicznymi oraz przyrządami, jak: pirometry do określenia temperatury pieca i wsadu, kleszcze, żerdzie itp.
Zadania zawodowe:
 • prowadzenie procesu nagrzewania wlewków i kontrola ich temperatury;
 • dobór profili, rozstawu walców w walcarce i przygotowywanie osprzętu walcarki, jak: skrzynki prowadzące, przepustnice, pazury;ustalanie liczby przepustów walcowanego materiału;
 • wprowadzanie materiału w odpowiednie wykroje walców ręcznie kleszczami lub za pomocą urządzeń;
 • uruchamianie oraz zatrzymywanie walcarki i urządzeń pomocniczych;
 • uruchamianie urządzeń, takich jak: pompy emulsji, pompy oleju, sprężarki powietrza, mierniki grubości;
 • przekazywanie wsadu do wyżarzania międzyoperacyjnego i przyjmowanie po wyżarzaniu;
 • kontrolowanie kształtów, powierzchni oraz twardości walcowanego pasma, kontrolowanie naciągu w procesie walcowania, usuwanie zagwożdżenia walcarek, przekazywanie walcowanego pasma do urządzeń tnących, zwijających i konserwujących;
 • regulacja za pomocą aparatury kontrolno-pomiarowej parametrów walcowania, tj. wielkości gniotu i prędkości walcowania;
 • ustalanie przepływu wody chłodzącej, określanie stopnia zużycia walców i ich przydatności do dalszej eksploatacji, smarowanie i konserwowanie walcarek i osprzętu;
 • uruchamianie i zatrzymywanie walcarki oraz urządzeń pomocniczych;
 • kontrolowanie pracy walca i urządzeń pomocniczych za pomocą aparatury kontrolno-pomiarowej;
 • przekazywanie wsadu do wyżarzania międzyoperacyjnego i przyjmowanie po wyżarzeniu;
 • kontrolowanie kształtów, wymiarów, powierzchni oraz twardości walcowanego pasma;
 • kontrolowanie naciągu w procesie walcowania;
 • przekazywanie walcowanego pasma do urządzeń tnących, zwijających i konserwujących;
 • kontrolowanie jakości i wymiarów gotowego wyrobu;
 • nadzorowanie przepływu wody chłodniczej;
 • określanie stopnia zużycia walców i ich przydatności do dalszej eksploatacji;
 • przestrzeganie obowiązujących instrukcji i przepisów bhp, w tym posługiwanie się sprzętem i ochronami osobistymi.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę