Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Klasyfikator wyrobów przemysłowych
Kod: 754301
Liczba odwiedzin: 2259
Synteza: Odpowiada za prowadzenie prac z zakresu kontroli technicznej wyrobów w zakładzie produkcyjnym;
ocenia jakość gotowych wyrobów;
sporządza szacunki brakarskie wyrobów przemysłowych.
Zadania zawodowe: pobieranie próbek metodą reprezentacyjną i przeprowadzanie kontroli jakości wyrobów zgodnie z obowiązującymi normami zakładowymi;
kontrolowanie półfabrykatów i wyrobów przemysłowych pod względem jakościowym i wymiarowym oraz kontrolowanie międzyoperacyjne procesów wytwarzania półfabrykatów, wykrywanie wad i ustalanie przyczyn ich powstania;
segregowanie i określanie gatunków półfabrykatów i wyrobów przemysłowych oraz klasyfikowanie ich pod względem jakościowym i wymiarowym w zależności od nagromadzenia dopuszczalnych wad;
przeprowadzanie badań, prób technicznych i ocenianie jakości i przydatności do produkcji materiałów i podzespołów używanych do produkcji półfabrykatów i wyrobów;
eliminowanie wyrobów wadliwych;
prowadzenie ewidencji występujących braków w półfabrykatach i w wyprodukowanych wyrobach oraz wskazywanie miejsc ich powstawania;
czyszczenie, konserwowanie i kompletowanie obsługiwanych narzędzi oraz urządzeń do kontroli jakości półfabrykatów i wyrobów;
instruowanie wykonawców, wskazywanie im sposobów unikania wadliwej produkcji.
Dodatkowe zadania zawodowe: Brak

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę