Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator systemów nurkowych
Kod: 754104
Liczba odwiedzin: 1922
Synteza: Obsługuje zainstalowane w bazie prac podwodnych urządzenia i wyposażenie techniczne (zbiorniki ciśnieniowe, systemy gazowe, komory dekompresyjne i hiperbaryczne, dzwony nurkowe i narzędzia);
przygotowuje bazę prac podwodnych;
kontroluje stan techniczny sprzętu oraz urządzeń bazy prac podwodnych;
naprawia sprzęt nurkowy i wyposażenie baz prac podwodnych.
Zadania zawodowe: przygotowywanie bazy prac podwodnych (zbiorników ciśnieniowych, systemów gazowych, komór dekompresyjnych i hiperbarycznych, dzwonów nurkowych i narzędzi) oraz stanowiska kierowania pracami podwodnymi;
ustalanie procedur prac podwodnych oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac podwodnych;
obsługa komory dekompresyjnej, dzwonu nurkowego, przyrządów sterowania systemami rozdziału gazów i aparatury kontrolno-pomiarowej;
przeprowadzanie dezynfekcji sprzętu nurkowego i wyposażenia baz prac podwodnych;
kontrolowanie stanu technicznego i eksploatowania sprzętu oraz urządzeń baz prac podwodnych zgodnie z przepisami prawa i zasadami techniki;
obsługa i naprawa sprzętu nurkowego i wyposażenia baz prac podwodnych;
wykonywanie podstawowych pomiarów parametrów pracy w procesie przygotowania i prowadzenia prac podwodnych;
przeprowadzania analizy składu chemicznego czynników oddechowych i poziomu szkodliwych domieszek w tych czynnikach oddechowych;
wykonywanie podstawowych obliczeń dotyczących sporządzania mieszanin oddechowych, zapasów gazów oraz określania wentylacji komór hiperbarycznych;
obsługa urządzeń elektrycznych, hydraulicznych i automatyki zabezpieczającej prace podwodne;
określania ważności certyfikatów i atestów na urządzenia i sprzęt nurkowy;
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w tym także w przypadku nagłej dekompresji lub wypadków.
Dodatkowe zadania zawodowe: Brak

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę