Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kożusznik
Kod: 753104
Liczba odwiedzin: 2147
Synteza:
Kożusznik wykonuje i naprawia wyroby kożusznicze w zakładach produkcyjnych i usługowych.
Kożusznik jest zawodem o charakterze usługowo-produkcyjnym. Celem pracy kożusznika jest wykonanie lub naprawa wyrobów kożuszniczych, do których należą: kożuchy, kamizelki, czapki i rękawice. Podstawowym surowcem w kożusznictwie są skóry owcze i jagnięce, wyprawiane i uszlachetniane zarówno od strony włosa, jak i tkanki skórnej. Kożusznik przygotowuje formy do wykonania wyrobu, sortuje i dobiera skóry, wykrawa elementy wyrobu, przygotowuje je do zszycia, szyje wyrób i wykończa, obsługuje maszyny szwalnicze i inne stosowane w kożusznictwie. Odpowiedzialny jest za właściwe wykorzystanie surowców, jakość wykonanych wyrobów oraz prawidłowe eksploatowanie maszyn i urządzeń.
Zadania zawodowe:
  • obsługiwanie i konserwacja maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów kożuszniczych;
  • sporządzanie dokumentacji konstrukcyjno-modelowej na potrzeby zamówienia;
  • zszywanie elementów wyrobów kożuszniczych;
  • wykonywanie usług, napraw i przeróbek w zakresie kożusznictwa;
  • kontrolowanie i ocenianie jakości materiałów, przebiegu i efektów końcowych procesu technologicznego;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., i ochrony środowiska.
Zawód kożusznika można zdobyć na drodze kształcenia rzemieślniczego. Pracodawcy zatrudniają też w zawodzie osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym po kierunkach związanych z przemysłem odzieżowym i skórzanym. Możliwe jest również szkolenie praktyczne (przyuczenie) na stanowisku pracy i zdobywanie doświadczenia w trakcie pracy. Kożusznik powinien brać udział w szkoleniach organizowanych w przedsiębiorstwie, przez stowarzyszenia i inne organizacje branżowe, przez producentów maszyn stosowanych w kożusznictwie lub w wyspecjalizowanych ośrodkach szkoleniowych.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę