Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Klasyfikator ryb
Kod: 751505
Liczba odwiedzin: 1978
Synteza: Wykonuje prace związane z kontrolą jakościową surowców rybnych, poprzez określanie ich rodzaju, świeżości, wielkości, zawartości tłuszczu, sposobu i czasu przechowywania oraz sezonu połowowego itp.: kwalifikuje je do właściwej klasy zgodnie z wymaganiami norm.
Zadania zawodowe: wizualna ocena badanych ryb celem określenia gatunku, świeżości, wyglądu, stanu przechowywania (np. stopień zalodowania w przypadku surowca świeżego) itp., jako parametrów będących podstawą klasyfikacji ryb;
zlecanie wykonania badań, np. zawartości tłuszczu, w przypadku gdy ocena wizualna nie wystarcza do jednoznacznego określania klasy ryby lub w przypadkach spornych;,br>prowadzenie dokumentacji dokonanych klasyfikacji ryb, z wykorzystaniem do tego celu druków (formularzy) oraz przekazywanie informacji do odpowiedniej komórki celem dalszego postępowania, np. rozliczeń finansowych z dostawcą;
oznaczanie sklasyfikowanego surowca poprzez np. naklejanie odpowiedniego (standardowego) znaku (etykiety), zawierającego pełną informację umożliwiającą w każdej chwili identyfikację surowca i osoby przeprowadzającej klasyfikację;
bieżące śledzenie dokumentacji, norm określających parametry będące podstawą klasyfikowania ryb.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę