Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator obrabiarek sterowanych numerycznie
Kod: 722308
Liczba odwiedzin: 5634
Synteza: Obsługuje i konserwuje obrabiarki sterowane numerycznie, ustawia narzędzia w głowicy, nadzoruje pracę narzędzi zamocowanych w głowicy, posługuje się tablicami pasowań i narzędziami kontrolno-pomiarowymi.
Zadania zawodowe: przygotowywanie stanowiska pracy (zaznajamianie się z rysunkiem technicznym lub wzorcem, przygotowywanie narzędzi do pracy);
ustawianie parametrów i nadzorowanie pracy obrabiarek sterowanych numerycznie;
nastawianie parametrów pracy poszczególnych narzędzi w głowicy obrabiarki;
mocowanie obrabianych przedmiotów na stole w uchwytach-kłach, na tarczy i kątownikach;
ustalanie korekcji poszczególnych narzędzi zamocowanych w głowicy, w zależności od naddatku i innych czynników wpływających na dokładność obróbki;
uruchamianie i zatrzymywanie obrabiarek;
wykrywanie nieprawidłowości w pracy obrabiarek i usuwanie drobnych usterek;
obsługiwanie przyrządów i aparatury pomiarowej do sprawdzania jakości wykonanej obróbki (dokładność kształtów, wymiarów itp.);
czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych maszyn, urządzeń i przyrządów;
przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. podczas obsługi maszyn i urządzeń.
Dodatkowe zadania zawodowe: przeprowadzanie międzyoperacyjnej kontroli procesu obróbki;
naprawa obrabiarek po odpowiednim przeszkoleniu.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę