Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kowal
Kod: 722101
Liczba odwiedzin: 2421
Synteza: Wykonuje i naprawia różnego rodzaju wyroby i urządzenia ze stali i metali kolorowych, ręcznie lub za pomocą urządzeń mechanicznych, jak: młoty i prasy, odkuwa elementy konstrukcji stalowych, kuje w matrycach odkuwki, z zachowaniem wymogów eksploatacyjnych i dyscypliny technologicznej.
Zadania zawodowe: obsługiwanie kowalskich urządzeń grzewczych;
kontrolowanie i regulowanie temperatury w piecu;
nadawanie żądanego kształtu nagrzanym materiałom ze stali przez wyciąganie, rozpłaszczanie, zgrubianie, zginanie, skręcanie itp.;
prosta obróbka cieplna;
cięcie metali na zimno i gorąco siekierkami kowalskimi lub przecinakami;
wygładzanie metali gładzikami i żłobnikami;
przebijanie otworów przebijakami;
prostowanie konstrukcji stalowych;
cięcie stali profilowej wg żądanych krzywizn, z uwzględnieniem naddatków na obróbkę;
kucie elementów zgodnie z dokumentacją;
kucie, prasowanie, tłoczenie i przycinanie odkuwek ze stali węglowej i stopowej o skomplikowanych kształtach;
wyrabianie i naprawianie narzędzi rolniczych, przedmiotów gospodarstwa rolnego i domowego;
okuwanie i naprawianie pojazdów konnych oraz podkuwanie koni;
ocenianie dokładności wyprostowanego lub okutego wyrobu przy użyciu przyrządów kontrolno-pomiarowych, jak: szablony, wzorce;
wykrywanie przyczyn nieprawidłowego działania urządzeń kuźniczych, takich jak: młoty prasowo-powietrzne, sprężarkowe przeciwbieżne, spadowe, prasy hydrauliczne, cierne, korbowe, mimośrodowe, prostownice;
cechowanie gotowych wyrobów;
czyszczenie i konserwowanie maszyn i urządzeń kuźniczych;
konserwowanie narzędzi ślusarskich i kowalskich;
stosowanie bezpiecznych metod pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
Dodatkowe zadania zawodowe: prowadzenie szkoleń praktycznych uczniów po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę