Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik gospodarstwa produkcji roślinnej i zwierzęcej
Kod: 613002
Liczba odwiedzin: 2270
Synteza: Planuje, kieruje i koordynuje działalność gospodarstwa produkcji roślinnej i zwierzęcej; planuje i organizuje produkcję towarową roślin rolniczych i ogrodniczych oraz chów i hodowlę zwierząt gospodarskich w celu produkcji mleka, mięsa, jaj, skór lub sztuk hodowlanych; opracowuje budżet gospodarstwa; odpowiada za realizację założonych celów biznesowych gospodarstwa; zarządza podległymi pracownikami; reprezentuje gospodarstwo w kontaktach z kontrahentami.
Zadania zawodowe:
 • sporządzenie planów krótko-, średnio- i długoterminowych oraz realizowanie założonych celów biznesowych gospodarstwa produkcji roślinnej
  i zwierzęcej;
 • planowanie gatunków i odmian uprawianych roślin, rasy i typu użytkowego zwierząt oraz wielkości produkcji;
 • opracowywanie płodozmianów i zmianowania oraz wybieranie optymalnej technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 • nabywanie nasion, nawozów mineralnych, środków chemicznych, pasz, zwierząt do chowu czy hodowli itp.;
 • planowanie, zlecenie i nadzorowanie prac związanych z uprawą roślin, takich jak: przygotowanie roli, siew, sadzenie, nawożenie, zabiegi ochrony roślin, zbiór płodów itp.;
 • planowanie, zlecenie i nadzorowanie prac związanych z chowem i hodowlą zwierząt, takich jak: przygotowywanie i zadawanie pasz, pielęgnowanie zwierząt, dojenie, utrzymywanie czystości pomieszczeń itp.;
 • organizowanie magazynowania produktów i przygotowywania ich do sprzedaży;
 • organizowanie sprzedaży produktów;
 • kupowanie lub wynajmowanie urządzeń, maszyn i sprzętu rolniczego;
 • wykonywanie szacunków finansowych w celu opracowania budżetu gospodarstwa;
 • planowanie i kontrolowanie wykorzystania środków i zasobów gospodarstwa produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 • zatrudnianie pracowników stałych i sezonowych na okres intensywnych prac polowych;
 • organizowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników, w tym motywowanie i szkolenie pracowników oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej;
 • prowadzenie negocjacji z kontrahentami: dostawcami (paszy, nasion, środków ochrony roślin, nawozów, maszyn i urządzeń rolniczych itp.), odbiorcami mleka, żywca, płodów rolnych i firmami świadczącymi usługi
  w zakresie realizacji prac polowych (np. wynajmującymi maszyny
  i urządzenia rolnicze, takie jak ciągniki, siewniki, kombajny itp. na czas prac polowych);
 • prowadzenie dokumentacji produkcji rolnej i dokumentacji ekonomicznej;
 • nadzorowanie stosowania w gospodarstwie zasad etyki, ergonomii, przepisów bhp, ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz przepisów zoohigieny w celu uniknięcia zagrożeń zwierząt hodowlanych i chorób odzwierzęcych.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • reprezentowanie gospodarstwa wobec instytucji zewnętrznych;
 • składanie właścicielom sprawozdań z działalności gospodarstwa.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę