Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik gospodarstwa upraw mieszanych
Kod: 611401
Liczba odwiedzin: 2083
Synteza: Planuje, kieruje i koordynuje działalność gospodarstwa upraw mieszanych; planuje i nadzoruje wykonywanie zabiegów związanych z prowadzeniem określonych kombinacji upraw rolnych, ogrodniczych i sadowniczych oraz zbiorem płodów z przeznaczeniem na sprzedaż; opracowuje budżet gospodarstwa; odpowiada za realizację założonych celów biznesowych gospodarstwa; zarządza podległymi pracownikami; reprezentuje gospodarstwo w kontaktach z kontrahentami.
Zadania zawodowe:
 • sporządzenie planów krótko-, średnio- i długoterminowych oraz realizowanie założonych celów biznesowych gospodarstwa upraw mieszanych;
 • planowanie kierunków i wielkości upraw;
 • organizowanie zakupu nasion, sadzonek, materiału szkółkarskiego, nawozów, środków ochrony roślin i innych niezbędnych artykułów;
 • planowanie i nadzorowanie wykonywania prac związanych
  z przygotowaniem gleby pod uprawy rolne i ogrodnicze, sianiem, sadzeniem, pielęgnowaniem uprawianych roślin, drzew, krzewów, materiału szkółkarskiego oraz zbieraniem płodów;
 • planowanie i nadzorowanie pielęgnowania i wykonywania zabiegów ochrony roślin;
 • organizowanie magazynowania płodów, ich podstawowego przetwarzania
  i przygotowywania do sprzedaży;
 • odstawianie plonów do odbiorcy lub organizowanie sprzedaży produktów;
 • wykonywanie szacunków finansowych w celu opracowania budżetu gospodarstwa;
 • planowanie i kontrolowanie wykorzystania środków i zasobów gospodarstwa upraw mieszanych;
 • zatrudnianie pracowników stałych i sezonowych na okres intensywnych prac polowych;
 • organizowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników, w tym motywowanie i szkolenie pracowników oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej;
 • prowadzenie negocjacji z kontrahentami. dostawcami (nasion, środków ochrony roślin, nawozów, maszyn i urządzeń rolniczych itp.), odbiorcami płodów rolnych i firmami świadczącymi usługi w zakresie realizacji prac polowych (np. wynajmującymi maszyny i urządzenia rolnicze, takie jak ciągniki, siewniki, kombajny itp. na czas prac polowych);
 • prowadzenie dokumentacji upraw i dokumentacji ekonomicznej;
 • nadzorowanie stosowania w gospodarstwie zasad etyki, ergonomii oraz przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • reprezentowanie gospodarstwa wobec instytucji zewnętrznych;
 • składanie właścicielom sprawozdań z działalności gospodarstwa;
 • prowadzenie ekologicznych upraw roślinnych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę