Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik gospodarstwa upraw polowych
Kod: 611101
Liczba odwiedzin: 2183
Synteza: Planuje, kieruje i koordynuje działalność gospodarstwa upraw polowych; organizuje i prowadzi produkcję towarową zbóż, roślin pastewnych i przemysłowych; opracowuje budżet gospodarstwa; odpowiada za realizację założonych celów biznesowych gospodarstwa; zarządza podległymi pracownikami; reprezentuje gospodarstwo w kontaktach z kontrahentami.
Zadania zawodowe:
 • sporządzenie planów krótko-, średnio- i długoterminowych oraz realizowanie założonych celów biznesowych gospodarstwa upraw polowych;
 • dobieranie roślin do uprawy w danym roku i w latach następnych
  z uwzględnieniem klasy i rodzaju wyboru gleby pod uprawę, warunków klimatycznych itp.;
 • organizowanie badań gleby na zawartość składników odżywczych;
 • opracowywanie dla wybranych roślin odpowiedniego płodozmianu lub zmianowania;
 • planowanie i koordynowanie wykonywania orki, bronowania i kultywowania
  i innych zabiegów agrotechnicznych, nawożenia gleby, siewu lub sadzenia roślin w odpowiednich dla nich terminach;
 • obliczanie i nabywanie odpowiedniej ilości nawozów mineralnych oraz środków chemicznych do zwalczania chwastów, szkodników i chorób uprawianych roślin;
 • planowanie i kontrolowanie wykonywania prac pielęgnacyjnych mechanicznie i chemicznie, połączonych ze zwalczaniem chwastów, chorób
  i szkodników;
 • okresowe kontrolowanie plantacji w czasie wegetacji roślin;
 • ustalanie optymalnej dla danego gatunku i odmiany dojrzałości do zbioru, podejmowanie decyzji o sposobie zbioru i zastosowaniu odpowiedniego sprzętu;
 • prowadzenie wstępnej oceny zebranych plonów i przygotowanie ich do sprzedaży;
 • zapewnianie pomieszczeń do przechowywania zebranych plonów;
 • planowanie zapotrzebowania i kupowanie lub wynajmowanie ciągników, maszyn do uprawy roli, pielęgnowania i zbioru roślin;
 • wykonywanie szacunków finansowych w celu opracowania budżetu gospodarstwa;
 • planowanie i kontrolowanie wykorzystania środków i zasobów gospodarstwa upraw polowych;
 • zatrudnianie pracowników stałych i sezonowych na okres intensywnych prac polowych;
 • organizowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników, w tym motywowanie i szkolenie pracowników oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej;
 • prowadzenie negocjacji z kontrahentami: dostawcami (nasion, środków ochrony roślin, nawozów, maszyn i urządzeń rolniczych itp.), odbiorcami płodów rolnych i firmami świadczącymi usługi w zakresie realizacji prac polowych (np. wynajmującymi maszyny i urządzenia rolnicze, takie jak ciągniki, siewniki, kombajny itp. na czas prac polowych);
 • prowadzenie dokumentacji, zapisków i kalkulacji produkcji roślinnej;
 • nadzorowanie stosowania w gospodarstwie zasad etyki, ergonomii oraz przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • reprezentowanie gospodarstwa wobec instytucji zewnętrznych;
 • składanie właścicielom sprawozdań z działalności gospodarstwa.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę