Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Opiekunka w żłobku / klubie dziecięcym
Kod: 531107
Liczba odwiedzin: 5330
Synteza: Spełnia funkcje wychowawczo-opiekuńcze w stosunku do dzieci w wieku do 3 lat w żłobkach i klubach dziecięcych; organizuje zabawy, zajęcia plastyczne, muzyczne i ruchowe z elementami edukacji; zapewnia dziecku właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną; współpracuje z rodzicami dziecka.
Zadania zawodowe:
 • planowanie pracy opiekuńczej, pielęgnacyjnej i wychowawczej w zależności od wieku dziecka i rodzaju placówki sprawującej opiekę;
 • opracowywanie i realizacja programu edukacyjnego;
 • prowadzenie zabaw i zajęć stymulujących rozwój dziecka z uwzględnieniem rozwoju psychomotorycznego i indywidualnych potrzeb dziecka;
 • kształtowanie aktywności i samodzielności dziecka oraz pożądanych przyzwyczajeń i nawyków;
 • nawiązywanie i utrzymywanie uczuciowego kontaktu z dzieckiem;
 • zaspokajanie potrzeb biologicznych i psychospołecznych dziecka;
 • wykonywanie codziennych czynności związanych z opieką nad dziećmi z zakresu: karmienia, mycia, układania do snu, przewijania itp.;
 • czuwanie nad zgodnym z normami żywieniowymi odżywianiem dziecka;
 • obserwowanie stanu zdrowia dziecka;
 • udzielanie dziecku pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • współpraca z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka;
 • prowadzenie dokumentacji zajęć prowadzonych z dziećmi.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • łączenie opieki nad własnym dzieckiem z pracą zarobkową w małym klubie dziecięcym.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę