Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Opiekun dzieci na przejściach dla pieszych
Kod: 531102
Liczba odwiedzin: 2012
Synteza: Nadzoruje dzieci podczas przechodzenia przez jezdnię w drodze z przystanku do szkoły i ze szkoły na przystanek w miejscach ruchliwych, często nieoznakowanych lub niebezpiecznych;
zapoznaje dzieci z zasadami ruchu drogowego oraz zasadami przechodzenia przez jezdnię;
zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę podczas poruszania się na przejściach dla pieszych;
sygnalizuje policji, straży miejskiej zarządowi dróg publicznych wszelkie nieprawidłowości w bezpiecznym poruszaniu się dzieci na drogach publicznych.
Zadania zawodowe: zapoznawanie dzieci z zasadami ruchu drogowego oraz zasadami przechodzenia przez jezdnię: poruszania się chodnikiem lub lewą stroną drogi, przechodzenia po pasach lub tylko na zielonym świetle itp.;
sygnalizowanie nadjeżdżającym pojazdom, za pomocą specjalnych oznakowań, konieczność zatrzymania się i przepuszczenia dzieci przez jezdnię;
nadzorowanie przechodzenia dzieci przez jezdnię;
zgłaszanie policji, straży miejskiej i zarządowi dróg publicznych konieczności poprawy oznakowania przejść dla pieszych: stanu sygnalizacji, znaków drogowych, pasów na przejściach dla pieszych itp. w celu poprawy bezpieczeństwa poruszania się dzieci na pasach;
wzywanie pomocy w razie wypadku lub zagrożenia zdrowia i życia dzieci;
uczestnictwo w szkoleniu w zakresie kierowania ruchem drogowym.
Dodatkowe zadania zawodowe: Brak

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę