Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Organizator obsługi sprzedaży internetowej
Kod: 524402
Liczba odwiedzin: 5802
Synteza: Organizuje zaprojektowanie i utworzenie strony www. w internecie z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych, zawierającej szczegółowe informacje o oferowanych do sprzedaży towarach i usługach; rozpoznaje rynek pod względem oczekiwań klientów zainteresowanych zakupami przez Internet; udziela informacji klientom o towarach i usługach oraz o warunkach i formach sprzedaży; obsługuje klientów poprzez: przyjmowanie zamówień, przygotowanie zamówionego towaru w celu dostarczenia go do klienta, wystawienie faktury za towar, zorganizowanie niezwłocznego dostarczenia towaru do klienta, rozliczenie dokonanej transakcji.
Zadania zawodowe:
 • organizowanie opracowania projektu strony www. w internecie i jego wdrożenia;
 • współpraca w przygotowaniu oferty sprzedaży z projektantem stron internetowych;
 • przygotowanie projektów oraz zatwierdzanie informacji tekstowych o oferowanych towarach i usługach co do ich formy i treści;
 • rozpoznawanie rynku pod względem oczekiwań potencjalnych nabywców towarów poprzez internet co do rodzaju i zakresu asortymentowego towarów oraz cen i kosztów sprzedaży;
 • udzielanie pełnej informacji klientom o zakresie oferty towarowo-usługowej oraz o warunkach sprzedaży;
 • udzielanie pomocy nabywcy w dokonywaniu wyboru towarów (doradztwo);
 • reklamowanie internetowej formy sprzedaży towarów w sieci internetowej i w innych miejscach;
 • przyjmowanie oraz rejestrowanie zamówień na towary i usługi;
 • realizowanie zamówień, w tym ich kompletowanie i grupowanie w celu racjonalizowania kosztów transportu towarów do klientów;
 • wykonywanie czynności organizacyjnych i ekonomicznych związanych z realizacją transakcji, w tym: pakowanie towaru zgodnie z życzeniem klienta, wypisanie faktury, zorganizowanie niezwłocznego dostarczenia towaru do klienta, rozliczenie transakcji prowadzenie dokumentacji dotyczącej sprzedaży internetowej, monitorowanie i analizowanie rynku; dostosowywanie oferty towarowej do potrzeb rynku;
 • dbałość o efektywny poziom zapasów; współpraca z magazynierem w zakresie zabezpieczania towarów przed uszkodzeniem i zniszczeniem;
 • organizowanie sieci sprzedaży poprzez internet, w tym magazynów znajdujących się możliwie najbliżej potencjalnych klientów, w celu rozszerzenia rynku i zmniejszenia kosztów transportu towarów do klienta;
 • załatwia reklamacje klientów dotyczące sprzedanych towarów.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • projektowanie oraz wdrażanie stron www. w internecie przedstawiających oferty sprzedaży towarów i usług, pod warunkiem posiadania kwalifikacji w zakresie informatyki;
 • kierowanie zespołem współpracowników w punkcie sprzedaży internetowej;
 • pełnienie funkcji pełnomocnika firmy w zakresie sprzedaży internetowej;
 • prowadzenie szkoleń w zakresie organizacji i funkcjonowania punktów sprzedaży internetowej;
 • planowanie sprzedaży za pomocą internetu co do zakresu asortymentowego towarów i zasięgu rynkowego;
 • uczestniczenie w wydarzeniach branżowych (konferencjach, targach itp.).

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę